Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Физиотерапия в педиатрията
 
Физиотерапия в педиатрията
Код: 0130JELPHY10
Автор: Проф. Видьо Василев Желев
Дата: 2012, Стр: 432, Издателство Авангард Прима, Формат А4
Не трябва до се забравя, че физиотерапията в педиатрията е лечебно-педагогически процес. Учебникът е съобразен с програмите за подготовка на физиотерапевти в България.
Цена: 47,00 лв.

Описание

Физиотерапия в педиатрията е предназначена за най-ценния потенциал и капитал за една държава, децата. Грижите за децата са многостранни. Те са свързани с растежа, психомоторното развитие, физическото и духовно възпитание, профилактиката, лечението, социалните грижи и др.

Всички те се формират с възрастта на детето. Голям дял за изграждането им се пада на физическото възпитание и физиотерапията. Разнообразието от средства на физиотерапията и съчетаването им с останалите специалности дават възможност за участие във всеки период на растеж и психомоторно развитие на детето (за профилактика и лечение).

Участието на Физиотерапията в профилактично-лечебния процес е съобразено с възрастовите анатомофизиологични особености, индивидуалните особености на детето, фазите (периодите) на развитието на болестните процеси, околната среда (външните дразнители) и др. Не трябва до се забравя, че физиотерапията в педиатрията е лечебно-педагогически процес.

Учебникът е съобразен с програмите за подготовка на физиотерапевти в България. За написването му са ползвани достъпни литературни източници от чуждестранни и български автори, лекари, специалисти и физиотерапевти. От автора

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.