- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия и кинезитерапия
Физиотерапия при счупвания на костите на горния крайник.Втора част:специалан
 

Физиотерапия при счупвания на костите на горния крайник - Втора част: специалан

Код: 09192_JEL_11
Автор: Проф. Видьо Желев
Издателство: Авангард Прима
ISBN: 978-619-160-919-2
Година: 2017
Страници: 212 формат А4 
Цена: 28 лв.

Описание

Горният крайник се състои от кости, стави, връзки, мусукли, нервни структури, кръвоносни лимфни съдове и др.
Той представлява кинематична верига съставена от три лни комплекса: раменен, лакътен, китка и ръка. Трите комплекса имат сложно устройство и функция. Костният скелет е изграден от 27 костици свързани с 19 стави. Ръката е свързана с цялостната личност на човека.
Тя има двигателна и познавателна дейност, и е в състояние да извършва всякаква дейност.
Която и част от трите комплекса се увреди, страда целия горен крайник. Лечението на фрактурите на горния крайник е неоперативно и оперативно. И двата вида лечение имат за цел да възстановят анатомичната цялост на счупената кост, а физиотерапията да възстанови функцията и работоспособността.
Физиотерапия при счупвания на костите на горния крайник. Втора част: специална е разделена в 23 глави. Те са онагледени със 114 фигури. За всяка глава са посочени ползваните литературни източници. Описани са данни за всеки вид счупване, приложеното лечение - неоперативно, оперативно и физиотерапия при двата вида лечение. Всяка програма за физиотерапия е примерна.
Тя включва периодите на физиотерапия за всеки вид лечение. За всеки период е поставена целта на физиотерапията, определени са задачи, средства и указания за прилагането им. Професионалният опит на авторите личи при представянето на примерните програми за физиотерапия при всяко счупване, вид лечение и физиотерапия.
Те дават ясна представа за поведението на всеки специалист по физиотерапия при функционалното възстановяване на горния крайник след счупвания на костите. Подробното описание ще улесни студентите при съставянето и изпълнението на програми за физиотерапия в практиката. Няма място за съмнение, че специалната част за физиотерапия при счупвания на костите на горния крайник ще се ползва от студенти и специалисти по физиотерапия
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО