Вътрешни болести
 
Педиатрия
Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия и кинезитерапия
Физиотерапия при счупване на костите на гръбначния стълб и на долния крайник - трета част: специална
 

Физиотерапия при счупване на костите на гръбначния стълб и на долния крайник - Трета част: специална

Код: 90792_JEL_12
Автор: Проф. Видьо Желев
Издателство: Авангард Прима
ISBN:978 619 239 079 2
Година: 2018
Страници: 290 формат А4 
Цена: 34 лв.

Съдържание

ФУНКЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА ПРИ СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ДОЛНИЯ КРАЙНИК И ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ. СРЕДСТВА НА ФИЗИОТЕРАПИЯТА (В. Желев, Д. Кънчев)
СЕНЗОРНИ ФУНКЦИИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. ПРОПРИОРЕЦЕПЦИЯ И КИНЕСТЕЗИЯ. СЕНЗОМОТОРНА СТИМУЛАЦИЯ И СРЕДСТВА (Д. Кънчев)
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ БЕЗ УВРЕДА НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК (В. Желев, Д. Кънчев)
1. ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ. СЧУПВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
2. ОБЩА МЕТОДИКА НА ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ АМИЕЛИЧНИ СЧУПВАНИЯ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО И ОПЕРАТИВНО
3. ОБЩА МЕТОДИКА НА ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ПРЕШЛЕНИТЕ В ГРЪДНИЯ, ГРЪДНО-ЛУМБАЛНИЯ ПРЕХОД И ЛУМБАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО И ОПЕРАТИВНО (Д. Кънчев, В. Желев)
ДОЛЕН КРАЙНИК. СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ТАЗОВИЯ ПОЯС. ОБЩА МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯ (В. Желев, Д. Кънчев)
1. ДОЛЕН КРАЙНИК
2. СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ТАЗОВИЯ ПОЯС
3. ОБЩА МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
4. ДАННИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ НЯКОИ ВИДОВЕ СЧУПВАНИЯ НА ТАЗОВИЯ ПОЯС ПРИ НЕОПЕРАТИВНО И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ В ПРОКСИМАЛНИЯ КРАЙ НА БЕДРЕНАТА КОСТ(Д. Кънчев, В. Желев)
1. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ШИЙКАТА НА БЕДРЕНАТА КОСТ ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО
2. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ШИЙКАТА И ТРОХАНТЕРИТЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО
3. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ДИАФИЗАТА НА БЕДРЕНАТА КОСТ ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО С ОРТЕЗА (В. Желев, Д. Кънчев)
4. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ДИАФИЗАТА НА БЕДРЕНАТА КОСТ ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО (Д. Кънчев, В. Желев)
1. Физиотерапия в предоперативния период
2. Физиотерапия в следоперативния период
5. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СУПРАКОНДИЛНИ СЧУПВАНИЯ НА БЕДРЕНАТА КОСТ ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО - ФУНКЦИОНАЛНО (В. Желев, Д. Кънчев)
: ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ В ДИСТАПНИЯ КРАЙ НА БЕДРЕНАТА КОСТ ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО
1 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ПАТЕЛАТА (Д. Кънчев, В. Желев)
7. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНЕ НА ПАТЕЛАТА ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО
8. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА ПАТЕЛАТА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА КОНДИЛИТЕ НА ТИБИЯТА (В. Желев, Д. Кънчев)
9. СЧУПВАНИЯ НА КОНДИЛИТЕ НА ТИБИЯТА ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО
10. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА КОНДИЛИТЕ НА ТИБИЯТА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА[. Кънчев, В. Желев)
11. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО
12. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НАДИАФИЗАТА НА ТИБИЯТА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЛЕЗЕНИТЕ (В. Желев, Д. Кънчев) 205 13. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СУПВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЛЕЗЕНИТЕ ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО
14. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГЛЕЗЕНИТЕ ЛЕКУВАНИ „ ОПЕРАТИВНО
15. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЛИГАМЕНТАРНИ УВРЕДИ НА ТАЛОКРУРАЛНАТА СТАВА ЛЕКУВАНИ ОПЕРАТИВНО
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ХОДИЛОТО (Д. Кънчев, В. Желев)
16. СЧУПВАНИЯ НА КОСТИТЕ НА ХОДИЛОТО ЛЕКУВАНИ НЕОПЕРАТИВНО И ОПЕРАТИВНО
17. ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ(В. Желев, Д. Кънчев)
17. а. Физиотерапия в предоперативния период
17.6. Физиотерапия в следоперативния период
18. АМПУТАЦИИ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ И ОТ БИТА
19. АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРАНЕ НА ДОЛЕН КРАЙНИК
19.1. Физиотерапия при транстибиални (подколенни) ампутации
19.2. Физиотерапия при ампутации на бедрото
19.3. Практически опит
20. ТЕСТ ЗА РАВНОВЕСИЕ ПРИ АМПУТАЦИИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК
20.1. Тест на П. Сливков (1972)
20.2. Тест на Д. Ганчев и Р. Ташева (2005) 
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО