- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия и кинезитерапия
Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система
 

Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система

Код: 05811_JEL_17
Автор: Давид Кънчев
Издателство: Авангард Прима
ISBN: 978-619-160-581-1
Година: 2016
Формат: 14 х 21 см
Страници: 346
Цена: 36 лв.

Описание

Увредите на периферната нервна система са едни от най-честите в неврологията и имат голямо медико-социално значение според засягане на различни анатомични нива на периферната нервна система. Те могат да се определят като: радикулити, плексити, ганглионити, неврити и др. Периферните нерви са смесени. Това обуславя и симптоматиката им: сетивна, болкова, двигателна, вегетативна, които се отразяват на целия организъм.
Кинезитерапията е немедикаментозен, холистичен, терапевтичен подход който има ключова роля в профилактиката, функционалното възстановяване и преобучение, и подобряване качеството на живот след увреди на периферната нервна система. В монографията са описани основни анатомични, физиологични, патологични данни за периферната нервна система имащи отношение към провеждането на кинезитерапия.
Описани са подходящи методи и тестове за функционални измервания, изследвания и оценки при увреди на периферната нервна система. Представени са примерни методики за кинезитерапия при увреда на периферни нерви съставени въз основа на голям брой научни публикации и личният опит. При написването им е подчертан лечебно педагогическият професионален подход. Монографията е онагледена с подходящи фигури, схеми и таблици, които улесняват възприемането на съдържанието й. В нея са представени резултати от преки, лични наблюдения при функционалното възстановяване след увреда на някои периферни нерви.
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО