- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия и кинезитерапия
Физиотерапия при увреди на главния мозък
 

Физиотерапия при увреди на главния мозък

Код: 93304_JEL_18
Автор: Давид Кънчев
Издателство: Авангард Прима
ISBN: 978-619-239-330-4
Година: 2019
Формат: 14 х 21 см
Страници: 388
Цена: 36 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Оснонви анатомични, физиологични и патологични данни за централната нервна система, значими за физиотерапията
2. Патологични изменения следствие заболявания на главния мозък за физиотерапията
3. Методи за функционално изследване и оцевка при увреди на главния мозък
4. Тест на спастичността
5. Функционална оценка на горния крайник след мозъчен инсулт
6. Тестове за оценка на походката при увреди на главния мозък
7. Тестове при спастични парези
8. Тестове за определяне тежестта на хронична умора, състоянието на намалена способност и здравен профил при пациенти с множествена склероза
9. Тест за функционална оценка при паркинсонова болест
10. Тестове и оценки за изпълнение на дейности от ежедневието и качеството на живот
11. Изследване на сетивността
12. Въздействие на физиотерапията върху нервната система
13 Специални методи, методики и техники на физиотерапията прилагани при увреда на централния двигателен неврон
А. Мозъчно-съдови заболявания на главния мозък
-- Мозъчен инсулт
-- Прилагана физиотерапия при мозъчен инсулт
Б. Демиелинизиращи заболявания на нервната система
-- Множествена склероза
-- Прилагана физиотерапия при множествена склероза
В. Дегенеративни заболявания на нервната система, паркинсонова болест
-- Прилагана физиотерапия при паркинсонова болест
Г. Резултати от проведени функционални изследвания на пациенти с мозъчен инсулт, множествена склероза и паркинсонова болест
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО