Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Социална медицина  
Социална медицина
Код: 0119MEDKLIM11
Автор(и): Николина Колева
Стр. 190, Дата: 2014, УИ "Св. Климент Охридски"
 
Цена: 12 лв.

Описание

УВОД В СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА МЕСИЦИНА

-- Предмет, задачи и методи на социалната медицина
-- Социалномедицинският подход в здравеопазната практика. Социална история на заболяването
-- Здравето и болестта като медико-социален и педагогически проблем
---- Същност и особености на здравето и болестта
---- Рискови фактори за здравето
---- Социално значими заболявания
---- Здравно образование и здравна култура на населението
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ КАТО СИСТЕМНО ПОНЯТИЕ - СЪЩНОСТ И ИЗМЕРИТЕЛИ

-- Същност и характеристика на общественото здраве
-- Индикатори и измерители на общественото здраве
---- Демографски показатели като измерител на общественото здраве
---- Физическото развитие на населението като индикатор на общественото здраве
---- Заболяваемостта като измерител на общественото здраве
---- Заболяваемостта с временна нетрудоспособност като показател за оценка на общественото здраве
---- Заболяваемостта с трайна нетрудоспособност (инвалидност) като индикатор на общественото здраве
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО СОЦИАЛНА СИСТЕМА

-- Здравеопазна система/национална здравна служба - структура, функции, управление.
-- Здравна политика - структура, приоритети, даконодателни основи. Национална здравна стратегия
-- Финансиране на здравеопазването. Здравноосигурителни системи в Република България
-- Здравно обслужванена населението. Първична извънболнична медицинска помощ
-- Стационарно обслужване на населението
-- Здравно обслужване на приоритетни групи от населението
---- Медикосоциални проблеми и охрана на майчинството
---- Медикосоциални проблеми и здравеопазване на детско-юношеската възраст
---- Медикосоциални проблеми и здравеопазване на лицата в трета възраст
---- Медикосоциални проблеми и здравеопазване на активното трудоспособно население . Експертиза на трудоспособността
---- Здравеопазване на селското население
-- Международно здравно сътрудничество. Световна здравна организация
ЛИТЕРАТУРА

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.