Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Социална медицина
 

Социална медицина

Код: 0119MEDKLIM11
Автор: Николина Колева
Издателство:.УИ "Св. Климент Охридски"
Година: 2014
Страници: 190
Цена: 12 лв.
Няма наличност

 


Съдържание

УВОД В СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА МЕСИЦИНА 

-- Предмет, задачи и методи на социалната медицина 
-- Социалномедицинският подход в здравеопазната практика. Социална история на заболяването
-- Здравето и болестта като медико-социален и педагогически проблем
---- Същност и особености на здравето и болестта
---- Рискови фактори за здравето
---- Социално значими заболявания
---- Здравно образование и здравна култура на населението
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ КАТО СИСТЕМНО ПОНЯТИЕ - СЪЩНОСТ И ИЗМЕРИТЕЛИ

-- Същност и характеристика на общественото здраве 
-- Индикатори и измерители на общественото здраве 
---- Демографски показатели като измерител на общественото здраве 
---- Физическото развитие на населението като индикатор на общественото здраве 
---- Заболяваемостта като измерител на общественото здраве 
---- Заболяваемостта с временна нетрудоспособност като показател за оценка на общественото здраве 
---- Заболяваемостта с трайна нетрудоспособност (инвалидност) като индикатор на общественото здраве 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО СОЦИАЛНА СИСТЕМА 

-- Здравеопазна система/национална здравна служба - структура, функции, управление.
-- Здравна политика - структура, приоритети, даконодателни основи. Национална здравна стратегия
-- Финансиране на здравеопазването. Здравноосигурителни системи в Република България 
-- Здравно обслужванена населението. Първична извънболнична медицинска помощ
-- Стационарно обслужване на населението
-- Здравно обслужване на приоритетни групи от населението
---- Медикосоциални проблеми и охрана на майчинството 
---- Медикосоциални проблеми и здравеопазване на детско-юношеската възраст 
---- Медикосоциални проблеми и здравеопазване на лицата в трета възраст 
---- Медикосоциални проблеми и здравеопазване на активното трудоспособно население . Експертиза на трудоспособността
---- Здравеопазване на селското население
-- Международно здравно сътрудничество. Световна здравна организация
ЛИТЕРАТУРА

--

 

Анатомия, патоанатомия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО