Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Медицина на бедствените ситуации - компендиум
 

Медицина на бедствените ситуации - компендиум

Код: 0118MEDKLIM12
Автор:  Камен Калев, Величко Драганов 
 Издателство:.УИ "Св. Климент Охридски"
Година: 2014
Страници: 188

Цена: 20 лв.

 


Съдържание

Глава първа 
Бедствени ситуации и защита на населението

I. Обща характеристика на бедствени ситуации
II. Медицина и катастрофите 
III. Организация на Националната система за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
IV. Организация и обем на медицинското осигуряване на пострадалото население при крупни производснвени аварии
VI. Хигиенно-противоепидемично осигуряване на епидемично огнище
VII. Санитарен контрол
Глава втора 
Радиационна защита

I. Радиобиология
II. Радиационни увреждания. Стохастични (вероятностни) и детерминистични ефекти
Глава трета
Химична защита

I. Химично оръжие
II. Бойни отровни вещества с нервнопаралитично действие
III. Токсикология на кожнообривните бойни отровни вещества
V. Отравявания с цианиди
VI. Токсикология на хлор
VII. Токсикология на амоняк
VIII. Отравявания с полицейски газове 

 

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО