Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Медицина на бедствените ситуации - компендиум  
Медицина на бедствените ситуации - компендиум
Код: 0118MEDKLIM12
Автор(и): Камен Калев, Величко Драганов
Стр. 188, Дата: 2014, УИ "Св. Климент Охридски"
 
Цена: 20 лв.

Съдържание

Глава първа
Бедствени ситуации и защита на населението

I. Обща характеристика на бедствени ситуации
II. Медицина и катастрофите
III. Организация на Националната система за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
IV. Организация и обем на медицинското осигуряване на пострадалото население при крупни производснвени аварии
VI. Хигиенно-противоепидемично осигуряване на епидемично огнище
VII. Санитарен контрол
Глава втора
Радиационна защита

I. Радиобиология
II. Радиационни увреждания. Стохастични (вероятностни) и детерминистични ефекти
Глава трета
Химична защита

I. Химично оръжие
II. Бойни отровни вещества с нервнопаралитично действие
III. Токсикология на кожнообривните бойни отровни вещества
V. Отравявания с цианиди
VI. Токсикология на хлор
VII. Токсикология на амоняк
VIII. Отравявания с полицейски газове

 

 

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.