Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Практикум по анатомия и физиология I част  
Практикум по анатомия и физиология I част
Код: 0170MEDKLIM13
 
Автор(и): Юлия Пулава
Стр. 184, Дата: 2012, УИ "Св. Св. Кирил и Методий
 
Цена: 8 лв.

Съдържание

Глава първа
-- Клетка и тъкани
---- Клетка
---- Клетъчно деление и диференциация
---- Тъкани
---- Имунитет
---- Литература и тест за самоподготовка
Глава втора
-- Химични съединения
---- Нуклеинови киселини
---- Градивни съединения за организма
---- Енергообезпечаващи съединения за организма
---- Хранене, енергоразход и енергийна стойност на хратата
---- Литература и тест за самоподготовка
Глава трета
-- Кости и мускули
---- Кости
---- Общо устройство на човешкия скелет
---- Мускули
---- Мускулно съкращение. Работоспособност и умора на мускула
---- Литература и тест за самоподготовка
Глава четвърта
-- Нервна система
---- Централна нервна система
---- Периферна нервна система
---- Рефлекс. Видове рефлекси
---- Рецептори и сетивни органи
---- Литература и тест за самоподготовка
Приложения
-- Приложение 1: Енергоразход при тренировъчна работа в зависимост от спортната дисциплина
-- Приложение 2: Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните нолми за хранене на населението
-- Приложение 3: Състав и калоричност на най-често използваните ястия и храни

 

 

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.