Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Учебник по нервни болести. Обща неврология  
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Код: 41987_CLM16
Под редакцията на Екатерина Титянова.
Стр. 268, Дата: 2015, УИ "Св. Св. Кирил и Методий, Твърда корица
 
Цена: 60 лв.

Съдържание

Глава първа
Рефлексна дейност
1. анатомични данни
2. видове рефлексна дейност. Класификация
3. Нормална рефлексна дейност
4. Нарушения на рефлексна дейност
Глава втора
Сетивност

1. анатомични данни
2. Изследване на общата сетивност
3. Нарушения на общата сетивност. Сетивни симптоми и синдроми
Глава трета
Двигателна дейност
1. Анатомични данни
2. изследване на двигателна дейност
Глава четвърта
Черепномозъчни нерви. Специализирана сетивносн
1. Обонятлен нерв и обоятелна сетивност
2. Зрителен нерв и зрителна сетивност
3. Очедвигателни нерви
4. Тригеминален нерв
5. Лицев нерв
6. Вестибуло-кохлеарен нерв. Слухова и равновесна сетивност
7. Саудална групачерепномозъчни нерви
8. Вкусова сетивност
9. Множествено увреждане на кранималните нерви
Глава пета
Периферна нервна система
1. Анатомични данни
2. Симптоми исиндроми на увреждане на периферната нервна система
Периферна нервна система
Глава шеста
Анатомия и физиология
Автономна нервна система

1. Анатомия и физиология
2. Симптоми исиндроми на увреждане на автономна нервна система
Глава седма
Висши корови функции

1. Анатомични данни
2. Изследване на висшите корови функции
3. Симптоми исиндроми на увреждане на висшите корови функции
Глава осма
Корови синдроми
1. Челен (фронтален) дял
2. Теменен (париетален) дял
3. Слепоочен (темпорален) дял
4. Окципитален дял
Глава девета
Общомозъчни синдроми
1. Менингиален синдром
2. Повишено вътречерепно налягане (интракраниална хипертензия)
4. Нарушения на съзнанието
Глава десета
Съзнание и неговите нарушения. Мозъчна смърт
1. Съзнание
2. Мозъчна смърт
Глава единадесета
Методи за изследване в неврологиятя
1. Клинично изследване
2. Ликворна диагностика
3. Невросонология
4. Клинична електроенцефалография
5. Клинична електромиография
6. Предизвикани (евокирани) потенциали
7. изследване на автономна нервна система
8. Невропсихологични изследвания
9. Изследване на походката
10. Образна диагностика в неврологията
Глава дванадесета
Неврорехабилитация
1. Теоритични основи
2. Оценка на функционалните нарушения
3. Методи за неврорехабилитация
4. Клинично приложение
Литература
Показалец

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.