Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни  
Хранителна микробиология. Микробиология на пресните храни
Код: 1289BIOCLO17
Стефка Антонова - Николова, Любомира Йочева
Стр. 154, Дата: 2015, УИ "Св. Св. Кирил и Методий
 
Цена: 18 лв.

Описание

Учебникът съдържа основна научна информация за състава и микрофлората на пресните храни и влиянието им върху човешкото здраве.

Подробно са описани факторите, които благоприятстват или потискат микробния растеж в тази екологична нища.

Разгледани са условията за радвала на храните и основните методи за тяхното съхранение. Учебникът е предназначен за студенти, специализанти и докторанти по микробиология на СУ СВV Климент Охридски, но поради високата си информативност би представлявал интерес и за широк кръг читатели с интерес в областта на хранителната микробиология.

Съдържание

-- Предмет и задачи на хранителната микробиология
-- Фактори, влияещи върху растежа и преживяемостта на микроорганизмите в храните
-- Основни методи за съхранение на храните
-- Микробиология на храните и човешкото здраве
-- Микробна развала на хранителните продукти
-- Микробиология на пресни пладове и зеленчуци
-- Микробиология на хляба
-- Микробиология на яйчните продукти
-- Микробиология на месото
-- Микробиология на млякото
-- Микробиология на консервите

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.