Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Автоимунни болести в клиничната практика  
Автоимунни болести в клиничната практика
Код: 2064MBPCLO18
Под редакциятя на Искра Алтънкова и Даниела Балтаджиева
Стр. 454, Дата: 2015, УИ "Св. Св. Кирил и Методий
 
Цена: 38 лв.

Описание

Автоимунните болести са значителен дял от заболеваемостта в развитите страни и честотат им непрекъснато нараства.

В книгата са представени най-разпространените автоимунни болести, както и някои съвременни аспекти на автоимунитет и трансплантация , ролята на автоимунитета при възникващи проблеми в репродукцията, приложението на нови биологични средства и стволови клетки като терапевтични подходи при автоимунните болести.

Учебникът е първи по рода си н българската литература и е предназначен както за студенти, така и за специализиращи и практикуващи лекъри. С това издание се цели насочване на вниманието на българските специалисти върху автоимунните болести и обогатяване на познанията в тази област.

Книгата би могла да се използва и като справочник относно същността, клиничната значимост и надеждността на имунологичните изследвания за диагностиката и терапията на автоимунните болести.

Съдържание

I ЧАСТ
Системни автоимунни болести
1. Системен лупус еритематозус
2. Неонатален лупус еритематозус
3. Прогресивна системна склероза
4. Синдром на Sjogren
5. Ревматоиден артрит
6. Ювенилен идиопатичен артрит
7. Псориатичен артрит
8. Анкилозиращ спондилит
9. Автоимунни миозити
10. Миозит-прионкриващи синдроми
11. Първични васкулити, неасоциирани с АНЦА
12. Първични АНЦА асоциирани васкулити
13. Антифосфолипиден синдром
II ЧАСТ
Автоимунни болести на Храносмилателна система
14. Автоимунен гастрит и пернициозна анемия
15. Цьолиакия
16. Възпалителни заболявания на червата (болест на Crhon и улцерозен колит)
III ЧАСТ
Автоимунни болести на челния дроб
17. Хроничен автоимунен хепатит
18. Първична билиарна цироза
19. Първичен склерозиращ холангит
IV ЧАСТ
Автоимунни болести на ендокринната система
20. Захарен диабет тип 1
21. Автоимунни тиреоидни болести
22. Автоимунен адреналит (болест на Dddison)
23. Автоимунен полигландуларни синдроми (АПС)
V ЧАСТ
Автоимунни болести на кожата
24. Автоимунни булозни дерматози
25. Дискоиден лупус еритематозус
26. Субакутен кожен лупус еритематозус
VI ЧАСТ
Автоимунни болести на нервната система
27. Множествена склероза
28. Миастения гравис
29. Синдром на Guillain-Barre
VII ЧАСТ
Автоимунни болести на сърцето и кръвта
30. Миокардит и дилатативна кардиомиопатия
31. Автоимунна хемолитична анемия
32. Имунообусловена тромбоцитопенична пурпура
VIII ЧАСТ
Автоимунни болести на бъбреците
33. Автоимунна гломерулонефрити
ХI ЧАСТ
Трансплантация на органи при автоимунни болести
34. Трансплантация на органи при автоимунни болести
Х ЧАСТ
Репродукция и автоимунни болести
35. Репродукция и автоимунни болести

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.