Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Хигиена и хранене, практическо ръководство за студенти и специалисти
 

Хигиена и хранене

Код: 2126MBPCLO20
Под редакцията на доц. д-р Людмила Иванова
 Издателство:. "Св. Св. Кирил и Методий
Година: 2015
Страници: 504

Цена: 25 лв.

 


Практическо ръководство за студенти и специалисти

--

 

--

 
Анатомия, патоанатомия
12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения