Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи  
Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи
Код: 2127MBPCLO21
 
Съставители: Валентина Кънева, Стоян Ставру
Стр. 180, Дата: 2015, УИ "Св. Св. Кирил и Методий
 
Цена: 15 лв.

Описание

-- Грижата и нейните юридически пространства
-- Съвременните здравни грижи през презмата на православната биоетика
-- Правото на живот като право на избор в контекста на дородовите генетични изследвания
-- Подарено време: Продължаване на бременността при диагнози "несъвместими с живот", и перинатален хоспид
-- Български евгенични проекти в международния период: семейно здраве и "хигиенизиране" на колективното тяло
-- За някои етични и правни аспекти при оказването на медицинска помощ на деца
-- Значение на мнението и съгласието на детето при осъществяване на неговото лечение
-- Дете с дете - проблеми на бременността в детска зъзраст
-- Етични аспекти на палиативната грижа при терминално болни деца
-- Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменция
-- За достойнството и евтанизация
-- Решение за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.