Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи
 

Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи

Код: 2127MBPCLO21
Съставители: Валентина Кънева, Стоян Ставру 
 Издателство:. "Св. Св. Кирил и Методий
Година: 2015
Страници: 180

Цена: 15 лв.

 


Описание

-- Грижата и нейните юридически пространства
-- Съвременните здравни грижи през презмата на православната биоетика
-- Правото на живот като право на избор в контекста на дородовите генетични изследвания
-- Подарено време: Продължаване на бременността при диагнози "несъвместими с живот", и перинатален хоспид
-- Български евгенични проекти в международния период: семейно здраве и "хигиенизиране" на колективното тяло
-- За някои етични и правни аспекти при оказването на медицинска помощ на деца
-- Значение на мнението и съгласието на детето при осъществяване на неговото лечение
-- Дете с дете - проблеми на бременността в детска зъзраст
-- Етични аспекти на палиативната грижа при терминално болни деца
-- Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменция
-- За достойнството и евтанизация
-- Решение за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти

--

 
Анатомия, патоанатомия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО