Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи  
Eтични и правни граници на съвременните медицински грижи
Код: 2127MBPCLO21
 
Съставители: Валентина Кънева, Стоян Ставру
Стр. 180, Дата: 2015, УИ "Св. Св. Кирил и Методий
 
Цена: 15 лв.

Описание

-- Грижата и нейните юридически пространства
-- Съвременните здравни грижи през презмата на православната биоетика
-- Правото на живот като право на избор в контекста на дородовите генетични изследвания
-- Подарено време: Продължаване на бременността при диагнози "несъвместими с живот", и перинатален хоспид
-- Български евгенични проекти в международния период: семейно здраве и "хигиенизиране" на колективното тяло
-- За някои етични и правни аспекти при оказването на медицинска помощ на деца
-- Значение на мнението и съгласието на детето при осъществяване на неговото лечение
-- Дете с дете - проблеми на бременността в детска зъзраст
-- Етични аспекти на палиативната грижа при терминално болни деца
-- Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменция
-- За достойнството и евтанизация
-- Решение за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.