Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по микробиология  
Ръководство по микробиология
Код: 2180MBPCLO23
 

Стр. 355, Дата: 2006, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 
Цена: 15 Лева

Съдържание

1. Устройство на микробиологична лаборатория
2. Основни методи за изучаване на морфологията и структурата на микробната клетка
3. Култивиране на микроорганизмите
4. Изолиране на чиста микробна култура
5. Методи за количествено определяне на микроорганизмите
6. Растеж и развитие на микробната култура
7. Влияние на факторите на средата върху Растежа и развитието на микроорганизмите
8. Таксономия на прокариоти
9. Генетика и бактериите
10. Разпространение на микроорганизмите в околната среда
11. Участие на микроорганизмите в трансформацията на веществата в природата
12. Първични и вторични метаболити от микроорганизми

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.