Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Ръководство по микробиология  
Ръководство по микробиология
Код: 2180MBPCLO23
 

Стр. 355, Дата: 2006, Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
 
Цена: 15 Лева

Съдържание

1. Устройство на микробиологична лаборатория
2. Основни методи за изучаване на морфологията и структурата на микробната клетка
3. Култивиране на микроорганизмите
4. Изолиране на чиста микробна култура
5. Методи за количествено определяне на микроорганизмите
6. Растеж и развитие на микробната култура
7. Влияние на факторите на средата върху Растежа и развитието на микроорганизмите
8. Таксономия на прокариоти
9. Генетика и бактериите
10. Разпространение на микроорганизмите в околната среда
11. Участие на микроорганизмите в трансформацията на веществата в природата
12. Първични и вторични метаболити от микроорганизми

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.