Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Ръководство по микробиология
 

Ръководство по микробиология

Код: 2180MBPCLO23
Автор:
 Издателство:. "Св. Св. Кирил и Методий
Година: 2006
Страници: 355

Цена: 15 лв.

 


Описание

1. Устройство на микробиологична лаборатория 
2. Основни методи за изучаване на морфологията и структурата на микробната клетка
3. Култивиране на микроорганизмите
4. Изолиране на чиста микробна култура
5. Методи за количествено определяне на микроорганизмите
6. Растеж и развитие на микробната култура
7. Влияние на факторите на средата върху Растежа и развитието на микроорганизмите
8. Таксономия на прокариоти
9. Генетика и бактериите
10. Разпространение на микроорганизмите в околната среда
11. Участие на микроорганизмите в трансформацията на веществата в природата
12. Първични и вторични метаболити от микроорганизми

--

 

Анатомия, патоанатомия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО