Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Учебник по медицина на бедствените ситуации  
Учебник по медицина на бедствените ситуации
Код: 43585_CLI_32
Автори: Под редакциятя на проф. Камен Канев, стр: 672, 2017,
УИ „Св. Климент Охридски” - ISBN: 9789540743585
 
Цена: 30 лв.

Съдържание

Предговор
Най-чесдто използвани съкращения
Легенда

ЧАСТ ПЪРВА
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ, ЗАЩИТА И МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Глава първа
-- Обща характеристика на бедствените ситуации

Глава втора
-- Защита на населението

Глава трета
-- Медицинско осигуряване при бедствените ситуации

Глава четвърта
-- Характеристика на медицинските загуби и особености на лечебно-евакуационното осигуряване в огнище на при бедствените ситуации

ЧАСТ ВТОРА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ


Глава първа
--
Характеристика на огнище на поразяване при природни бедствия
-- Огнище на поразяване при бури, урагани и циклони
-- Огнище на поразяване при наводнения и засушавания
-- Огнище на поразяване при земетресения
-- Огнище на поразяване при вулканична активност
-- Огнище на поразяване при космически катастрофи
Глава втора
-- Характеристика на огнище на поразяване при антропогенни катастрофи. Бойни отровни вещества (БОВ)
-- Високотоксични промишлени отровни вещества
-- Характеристика на огнище на поразяване при ядрен взрив
-- Характеристика на огнище на поразяване при ядрени аварии
-- Физични основи на йонизиращата радиация
-- Естествен радиационен фон. Техногенни източници на радиация
-- Радиационна защита при медицинско облъчване
-- Биологично действие на йонизиращата радиация
-- Токсикология на радиационните вещества
-- Радиационни увреждания
-- Характеристика на транспортните катастрофи
-- Огнищи на поразяаване при пожари и взривове
-- Организация на хигиенно-противоепидемичното осигуряване при бедствени ситуации
Приложение 1.
Приложение 2.
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.