Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Ревматична болка, Ръководство за специалисти
 

Ревматична болка, Ръководство за специалисти

Код: 0156MEDKOL02
Автор: Проф д-р Златимир Коларов

Година: 2003
Страници: 200

Цена: 12 лв.

 


Описание

В книгата са дадени определение за болката, определение и кратки данни за развитието на реВматологията с оглед историческите наслоения върху основните ревматологични понятия и класификацията на ревматичните болести.

Разгледани са патофизиологичните механизми за появата на болката като универсален медицински симптом, хроничната болка при възрастни пациенти, специфичните патогенетични механизми, характеристики и диференциалната диагноза на ревматичната болка. 

Подробно са описани немедикаментозните и медикаментозните методи и средства, които повлияват и лекуват болката изобщо и ревматичната болка в частност, и базисни схеми за лечение на различните Видове ревматична болка.

Книгата е предназначена предимно за специалисти по Вътрешни болести, ревматология, ортопедия и травматология и студенти с интерес към реВматологията.

Съдържание

Предговор
Определение на болката
Определение и същностна ревматологията
Кратки исторически данни за развитието на ревматологията 
Класификация на ревматичните болести
физиологични и патофизиологични механизми на болката

....Периферен рецепторен отдел 
....Проводници на болката - различни зони от периферната
....нервна система, гръбначния и главния мозък
....Специфичните болкови зони в кората на главния мозък
....1. Периферна сетивност
....2. Централна сетивност
....Праг на болката
....Психологични аспекти на болката
Остра и хронична болка 
....Хронична болка при възрастни пациенти
Патофизиологични механизми на ревматичната болка
....Мускулен спазъм 
Характеристика на ревматичната болка
Видове ревматична болка
Диференциална диагноза на ревматичната болка 
Обективизиране и оценяване на ревматичната болка.
Лечение наболката
Немедикаментозно лечение 

....Обучение на болния 
....Помощни средства
....Физиотерапевтични методи
....Рефлексотерапия (акупунктура, акупресура)
....Психопрофилактика.
Медикаментозно лечение
....Ненаркотични аналгетици
....Обикновени аналгетици
........Анилинови производни 
........Пиразолонови производни
....Нестероидни противовъзпалителни средства.
....Аналгетици с леко изразени противовъзпалителни свойства 
........Производни на пропионовата киселина (пропионати)
........Производни на карбоксамидната киселина (оксиками) 
Аналгетици с мощни противовъзпалителни свойства
....Производни на салициловата киселина (салицилати) 
....Производни на индолоцетната киселина
....Производни на фенилоцетната киселина...
СОХ концепция
....Селективни СОХ2 инхибитори 
....Специфични СОХ2 инхибитори .
....Нови СОХ2 специфични инхибитори
Гастропротективни средства
....Н2-рецепторни антагонисти (Н2-блокери)
....Инхибитори на протонната помпа
....Простагландинови аналози
....Средства, повлияващи стомашната секреция (антиацидни средства)
Наркотични аналгетици 
Адювантни аналгетици
....Антиконвулсанти
....Хетероциклични антидепресанти
Централнодействащи ненаркотични аналгетици
Други препарати с аналгетичен ефект
....Глюкокортикоиди
....Съдоразширяващи препарати
Миорелаксанти
....Калциотропен хормон
Основни принципи при лечение на ревматичната болка
....Лечение на острата ставна болка
....Лечение на ставната болка от възпалителен тип
....Лечение на ставната болка от механичен тип
....Лечение на мекотьканната периставна болка
....Лечение на мускулната болка
....Лечение на костната болка
....Лечение на болките в гърба
....Лечение на болката, следствие от съдова патология
....Лечение на болката при ЛЬгоглуа1д(а гпеита1юа
....Лечение на болката при ро1утуа1д1а гНеитайса 
....Лечение на главоболието при М. Ног1оп
....Лечение на невропатичната болка 
....Лечение на висцералната болка при ревматичните болести
Заключение
Библиография
Медицинска литература, акушерство игинекология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО