Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Ревматична болка, Ръководство за специалисти
 
Ревматична болка, Ръководство за специалисти

Патофизиологични механизми, клинична характеристика и терапевтичен подход

Код: 0156MEDKOL02
Автор: Проф д-р Златимир Коларов
Дата на издаване: 2003, Страници: 200 
 
Цена:12,00 лв.

Описание

В книгата са дадени определение за болката, определение и кратки данни за развитието на реВматологията с оглед историческите наслоения върху основните ревматологични понятия и класификацията на ревматичните болести.

Разгледани са патофизиологичните механизми за появата на болката като универсален медицински симптом, хроничната болка при възрастни пациенти, специфичните патогенетични механизми, характеристики и диференциалната диагноза на ревматичната болка.

Подробно са описани немедикаментозните и медикаментозните методи и средства, които повлияват и лекуват болката изобщо и ревматичната болка в частност, и базисни схеми за лечение на различните Видове ревматична болка.

Книгата е предназначена предимно за специалисти по Вътрешни болести, ревматология, ортопедия и травматология и студенти с интерес към реВматологията.

Съдържание

Предговор
Определение на болката
Определение и същностна ревматологията
Кратки исторически данни за развитието на ревматологията
Класификация на ревматичните болести
физиологични и патофизиологични механизми на болката

....Периферен рецепторен отдел
....Проводници на болката - различни зони от периферната
....нервна система, гръбначния и главния мозък
....Специфичните болкови зони в кората на главния мозък
....1. Периферна сетивност
....2. Централна сетивност
....Праг на болката
....Психологични аспекти на болката
Остра и хронична болка
....Хронична болка при възрастни пациенти
Патофизиологични механизми на ревматичната болка
....Мускулен спазъм
Характеристика на ревматичната болка
Видове ревматична болка
Диференциална диагноза на ревматичната болка
Обективизиране и оценяване на ревматичната болка.
Лечение наболката
Немедикаментозно лечение

....Обучение на болния
....Помощни средства
....Физиотерапевтични методи
....Рефлексотерапия (акупунктура, акупресура)
....Психопрофилактика.
Медикаментозно лечение
....Ненаркотични аналгетици
....Обикновени аналгетици
........Анилинови производни
........Пиразолонови производни
....Нестероидни противовъзпалителни средства.
....Аналгетици с леко изразени противовъзпалителни свойства
........Производни на пропионовата киселина (пропионати)
........Производни на карбоксамидната киселина (оксиками)
Аналгетици с мощни противовъзпалителни свойства
....Производни на салициловата киселина (салицилати)
....Производни на индолоцетната киселина
....Производни на фенилоцетната киселина...
СОХ концепция
....Селективни СОХ2 инхибитори
....Специфични СОХ2 инхибитори .
....Нови СОХ2 специфични инхибитори
Гастропротективни средства
....Н2-рецепторни антагонисти (Н2-блокери)
....Инхибитори на протонната помпа
....Простагландинови аналози
....Средства, повлияващи стомашната секреция (антиацидни средства)
Наркотични аналгетици
Адювантни аналгетици
....Антиконвулсанти
....Хетероциклични антидепресанти
Централнодействащи ненаркотични аналгетици
Други препарати с аналгетичен ефект
....Глюкокортикоиди
....Съдоразширяващи препарати
Миорелаксанти
....Калциотропен хормон
Основни принципи при лечение на ревматичната болка
....Лечение на острата ставна болка
....Лечение на ставната болка от възпалителен тип
....Лечение на ставната болка от механичен тип
....Лечение на мекотьканната периставна болка
....Лечение на мускулната болка
....Лечение на костната болка
....Лечение на болките в гърба
....Лечение на болката, следствие от съдова патология
....Лечение на болката при ЛЬгоглуа1д(а гпеита1юа
....Лечение на болката при ро1утуа1д1а гНеитайса
....Лечение на главоболието при М. Ног1оп
....Лечение на невропатичната болка
....Лечение на висцералната болка при ревматичните болести
Заключение
Библиография

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.