Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Системна прогресивна склеродермия
 
Системна прогресивна склеродермия

Код: 0155MEDKOL03
Автори: Д-р Кирил Ябланска и Проф д-р Златимир Коларов
Дата на издаване: 2007, Страници: 240 
 
Цена:14,00 лв.

Описание

В монографията са разгледани съвременните схващания за мястото и ролята на основните патогенни фактори при развитието на системната прогресивна склеродермия, клиничните прояви от страна на различни системи, диагностиката и принципите на лечение.

Представени са биологичната същност на всеки един от патогенетичните елементи, ролята им при възникване и развитие на автоимунната възпалителна реакция и конкретното им проявяване при това заболяване.

Отразени са световните постижения в последните десет години, резултатите на български изследователи, проучвали различни аспекти на заболяването и резултати от изследванията на авторите, проведени при 69 болни за период от 15 години.

Книгата е предназначена за лекари от общата практика, интернисти, ревматолози и студенти, които искат да разширят знанията си в областта на ревматологията.

Съдържание

Предговор
използвани съкращение
Увод
Системни автоимунни заболявания на съединителната тъкан (колагенози)
Системна прогресивна склероза (системна прогресивна склеродермия)

.....Определение и класификация
.....Демографска характеристика
.....Генетични фактори
.....Хромозомни аномалии
Етиологични фактори
.....Химеризъм
.....Реакция на отхвърляне на присадка
.....Инфекциозни агенти
.....Химични агенти
.....Неврогенни фактори
Съвременни схващания за патогенезата на системната склеродермия
.....Роля на съдовата система в патогенезата
.....Роля на имунната система в патогенезата
Патологоанатомични промени
Клинична картина
.....Синдром на Raynaud
.....Кожни прояви
.....Ставно-мускулно засягане
.....Белодробни промени
.....Сърдечно-съдови промени
.....Бъбречни промени
.....Промени в храносмилателната система
.....Неврологични прояви
.....Ендокринни прояви
Активност на заболяването
.....Степени на активност
Еволюция и прогноза
.....Асоциация с неопластични заболявания
.....Еволютивност
Преживяемост и леталитет
Бременност и системна склеродермия
Припокриващи синдроми. Недиференцирана съединителнотъканна болест
.....Склеродерма-полимиозит припокриващ синдром (склеродерматомиозит,
.....
склеромиозит)
.....Припокриващ синдром със системен лупус
.....Припокриващ синдром с болестта на Sjögren
.....Припокриване с ревматоиден артрит
.....Недиференцирана съединителнотъканна болест
Лабораторна диагностика
Ранна склеродермия
Клинични варианти
.....Системна склеродермия sine scleroderma
.....Вариант CREST (синдром на Thibierge-Weissenbach, синдром на Winterbauer-Carr)
.....Склеродермия при мъжете
.....Дифузен еозинофилен фасциит
.....Еозинофилия-миалгия-синдром
.....Синдром "Toxic oil "
Диагноза
Лечение
.....Антипролиферативнатерапия
.....Артериална пулмонална хипертония
.....Медикаменти, повлияващи имунните механизми
.....Препарати, повлияващи съдовите прояви
.....Препарати, повлияващи мекотьканните калцификати
.....Симптоматична терапия
Библиография

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.