Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Системна прогресивна склеродермия
 

Ревматична болка, Ръководство за специалисти

Код: 0155MEDKOL03
Автор: Д-р Кирил Ябланска и Проф д-р Златимир Коларов

Година: 2007
Страници: 240

Цена: 12 лв.

 


Описание

В монографията са разгледани съвременните схващания за мястото и ролята на основните патогенни фактори при развитието на системната прогресивна склеродермия, клиничните прояви от страна на различни системи, диагностиката и принципите на лечение.

Представени са биологичната същност на всеки един от патогенетичните елементи, ролята им при възникване и развитие на автоимунната възпалителна реакция и конкретното им проявяване при това заболяване. 

Отразени са световните постижения в последните десет години, резултатите на български изследователи, проучвали различни аспекти на заболяването и резултати от изследванията на авторите, проведени при 69 болни за период от 15 години.

Книгата е предназначена за лекари от общата практика, интернисти, ревматолози и студенти, които искат да разширят знанията си в областта на ревматологията.

Съдържание

Предговор
използвани съкращение 
Увод 
Системни автоимунни заболявания на съединителната тъкан (колагенози)
Системна прогресивна склероза (системна прогресивна склеродермия) 

.....Определение и класификация
.....Демографска характеристика
.....Генетични фактори 
.....Хромозомни аномалии 
Етиологични фактори 
.....Химеризъм
.....Реакция на отхвърляне на присадка
.....Инфекциозни агенти 
.....Химични агенти
.....Неврогенни фактори
Съвременни схващания за патогенезата на системната склеродермия
.....Роля на съдовата система в патогенезата 
.....Роля на имунната система в патогенезата
Патологоанатомични промени
Клинична картина 
.....Синдром на Raynaud 
.....Кожни прояви
.....Ставно-мускулно засягане 
.....Белодробни промени
.....Сърдечно-съдови промени 
.....Бъбречни промени
.....Промени в храносмилателната система
.....Неврологични прояви 
.....Ендокринни прояви
Активност на заболяването 
.....Степени на активност
Еволюция и прогноза
.....Асоциация с неопластични заболявания 
.....Еволютивност
Преживяемост и леталитет 
Бременност и системна склеродермия
Припокриващи синдроми. Недиференцирана съединителнотъканна болест
.....Склеродерма-полимиозит припокриващ синдром (склеродерматомиозит,
.....склеромиозит)
.....Припокриващ синдром със системен лупус
.....Припокриващ синдром с болестта на Sjögren 
.....Припокриване с ревматоиден артрит
.....Недиференцирана съединителнотъканна болест
Лабораторна диагностика
Ранна склеродермия 
Клинични варианти
.....Системна склеродермия sine scleroderma 
.....Вариант CREST (синдром на Thibierge-Weissenbach, синдром на Winterbauer-Carr)
.....Склеродермия при мъжете
.....Дифузен еозинофилен фасциит
.....Еозинофилия-миалгия-синдром 
.....Синдром "Toxic oil "
Диагноза
Лечение 
.....Антипролиферативнатерапия
.....Артериална пулмонална хипертония
.....Медикаменти, повлияващи имунните механизми 
.....Препарати, повлияващи съдовите прояви
.....Препарати, повлияващи мекотьканните калцификати 
.....Симптоматична терапия
Библиография
Медицинска литература, акушерство игинекология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО