Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
За човека, болестта и още нещо
 
За човека, болестта и още нещо, Размисли, съвети, препоръки
книга първа
Код: 0153MEDKOLA05
Автори: Проф д-р Златимир Коларов
Дата на издаване: 2001
Страници: 142

 
Цена:6,00 лв.

Описание

Двадесет годишната ми лекарска практика като ординатор и асистент по вътрешни болести, кардиология и ревматология, от които десет години като специалист по ревматични болести, ме е срещнала с хиляди болни, с хиляди човешки съдби на болни хора и техните близки, с хиляди въпроси за болестите и изхода от тях. Един от основните проблеми, на който се натъквам при тези срещи, е пълното не познаване на болестите от болните и тяхната безпомощност да се ориентират в сложните и деликатни ситуации по време на лечението и в периода на възстановяването.

Тази книга обобщав моя двадесет годишен лекарски опит от контактите ми с болните хора и техните проблеми, болки и вълнения. Тя е стремеж да се отговори на някои от многото въпроси, които стоят пред ревматичноболния и неговите близки. Предназначена е да разшири медицинския кръгозор на болните, но в никакъв случай не трябва да бъде помагало за самодиагностициране и самолечение.

Освен чисто познавателната цел на книгата, желанието ми е да надникнем в сложните и многообразни отношения болест - болен и близки - болен, които в голяма степен предопределят резултата от лечението и изхода на болестта.

Също така да провокирам болния да обмисли някои медицински, житейски, социални и битови въпроси, свързани с болестта, за да стигне сам до отговорите, които го касаят, а не да приеме без резервно моите тези, т.е. да му помогна да намери своя индивидуален път в борбата с болестта в житейския и социален смисъл на това понятие.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.