Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Патогенетична роля на интерлевкин-6-цитокиновата система
 
Патогенетична роля на интерлевкин-6-цитокиновата система (лиганд, мембранен и разтворим рецептор) при ревматоидния апарат и биологични средства за нейното повлияване
Код: 0152MEDKOL06
  Имунология
Автори: Проф д-р Златимир Коларов
Дата на издаване: 2009, Страници: 74
Цена: 8,00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Монографията разглежда основните биологични характеристики на интерлевкин-6-цитокиновата система, включваща лиганда, мембранния и разтворимия рецептор.

Тя е част от поредица, посветена на основните цитокини и клетъчни фактори, които имат отношение към патогенезата на ревматоидния артрит и някои други ревматични болести, рецепторните им системи, съответните инхибитори и биологичните средства за тяхното повлияване.

Цитирани са водещи чужди и български проучвания от последните 15 години.

Книгата е предназначена за студенти медици, общопрактикуващи лекари и специалисти ревматолози и имунолози, които искат да повишат познанията си в областта на ревматологията, имунологията и съвременните биологични средства за лечение на ревматоидния артрит.