Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Патогенетична роля на интерлевкин-6-цитокиновата система
 
Патогенетична роля на интерлевкин-6-цитокиновата система (лиганд, мембранен и разтворим рецептор) при ревматоидния апарат и биологични средства за нейното повлияване
Код: 0152MEDKOL06
  Имунология
Автори: Проф д-р Златимир Коларов
Дата на издаване: 2009, Страници: 74
Цена: 8,00 лв.

Описание

Монографията разглежда основните биологични характеристики на интерлевкин-6-цитокиновата система, включваща лиганда, мембранния и разтворимия рецептор.

Тя е част от поредица, посветена на основните цитокини и клетъчни фактори, които имат отношение към патогенезата на ревматоидния артрит и някои други ревматични болести, рецепторните им системи, съответните инхибитори и биологичните средства за тяхното повлияване.

Цитирани са водещи чужди и български проучвания от последните 15 години.

Книгата е предназначена за студенти медици, общопрактикуващи лекари и специалисти ревматолози и имунолози, които искат да повишат познанията си в областта на ревматологията, имунологията и съвременните биологични средства за лечение на ревматоидния артрит.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.