Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра
 

Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра

Код: 63189_KOL11
Автор: Д-р Р. Ганчева, Доц. А. Кундурджиев, Проф д-р Златимир Коларов

Година: 2017
Страници: 158

Цена: 24 лв.

 


Съдържание

-- Използвани съкращания
-- Въведение
-- Исторически преглед
-- Разпространение, причина за нарастване на честотата и финансови аспекти на хиперурикемията и подаграта
-- Метаболизъм на пикочната киселина 
-- Патологични механизми, чрез които пикочната киселина предизвиква промени в бъбреците, сърцето и съдовете
 
---- Патогенетични механицми на подагрозната криза и значение на хроничното подагрозно възпаление в сърдечно-съдовата патология
---- Роля на IL-18 В сърдечно-съдовата и бъбречната патология
-- Пикочната киселина и бъбречна увреда
---- Остра уратна нефрология
---- Уратна нафролитиаза 
---- Хиперурикемия след бъбречна трансплантация
---- Клиника на подаграта при реципиенти на бъбречен алографт
---- Лечение на Хиперурикемия та и подаграта при бъбречно трансплантирани болни
---- Пикочната киселина - нов патологичен фактор за развитието на остра бъбречна недостатъчност при неопластични заболявания
---- Промени на серумното ниво на пикочната киселина след костно-мозъчна трансплантация
---- Развитие на метаболитен синдром след костно-мозъчна трансплантация
-- Пикочната киселина и сърдечно-съдови нарушения
-- Пикочната киселина и артериална хипертония
-- Сърдечно-съдови ефекти на урат-понижаващите медикаменти
-- Резултати от рандомизирани клинични проучвания
-- Хиперурикемия - мозъчно-съдови инциденти и Паркинсонова болест

---- Пикочна киселина и Паркинсонова болест
-- Пикочна киселина, ендотелна дисфункция и съдовата ригидност
---- Промени в сънните артерии 
---- Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения при подагра
-- Хиперурикемия и прееклампсия
---- Действие на Пикочната киселина върху планцентарното съдово развитие, структура и функция
---- Пикочна киселина и хипертония на майката
---- Пикочна киселина и възпаление
---- Пикочна киселина и увреда на ендотела
---- Хиперурикемия и промени в бъбреците на майката
-- Пикочна киселина и метаболитни нарушения
---- Хиперурикемия и чернодробни промени
---- Заболявания - механизми на засягане на бъбреците, сърцето и съдовете
---- Хиперурикемия, подагра и затлъстяване
-- Възможности на точковите системи и образните методи за оценка на сърдечно-съдовия риск при пациенти с хиперурикемия и подагра
-- Собствен опит
-- Перспективи

---- Образни методи при подагра
---- Биомаркери
-- Нови терапевтични таргети и терапевтични комбинации
---- Оценка на качеството на живот 

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО