Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Белодробна артериална хипертония при системни заболявания на съединителната тъкан
 

Белодробна артериална хипертония при системни заболявания на съединителната тъкан

Код: 0164MEDKOL26
Автор: Проф д-р Златимир Коларов,

Година: 2012
Страници: 110

Цена: 15 лв.

 


Съдържание

Артериална пулмонална хипертония. Дефиниране. Класификсация
Артериална пулмонална хипертония - патогенеза

--- Йонни канали и Артериална пулмонална хипертония
--- Ендателни и пулмонална хипертония
--- Адреномедулин и Артериална пулмонална хипертония
--- Азотен окис и Артериална пулмонална хипертония
--- Серотонин и Артериална пулмонална хипертония
--- Костен морфогенен протеин и Артериална пулмонална хипертония
--- Вазоактивен интеснинален пептид и Артериална пулмонална хипертония
--- Ангиотензин II и Артериална пулмонална хипертония
--- Натриуретични пептиди и Артериална пулмонална хипертония
--- Хипоксия и Артериална пулмонална хипертония
--- Простагландин и Артериална пулмонална хипертония
--- Патогенеза на съдовите промени при Артериална пулмонална хипертония
Тромботични съдови промени при АПХ
Имунни механизми в патогенезата на АПХ
АПХ и антифосфолипиден синдром
Хемодинамична характеристика на АПХ
АПХ - патологоанатомични изменения
Системни заболявания на съединителната тъкан и АПХ

--- АПХ и системна прогресивна склеродермия
--- АПХ при системен лопус еритематодес
--- АПХ при смесена съединителнотъканна болест
--- АПХ при синдром на Sjorgen
--- АПХ при ревматоиден артрит
--- АПХ и дерматомиозит / полимиозит
--- АПХ и системни васкулити
АПХ - клинични и физикални прояви
--- Оценка на функционалния клас
Форми на АПХ
--- АПХ в резултат на хронична БТЕ
--- Белодробна капилярна хемангиоматоза
АПХ - диагноза
--- ЕКГ
--- Рентгеново изследване
--- Ехокардиография
--- Десностранна сърдечна катетеризация
--- Тест с ходене за 6 min
Еволюция и прогноза на АПХ
Лечение на АПХ
Библиография

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО