Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Белодробна артериална хипертония при системни заболявания на съединителната тъкан
 
Белодробна артериална хипертония при системни заболявания на съединителната тъкан
Код: 0164MEDKOL26
Автор: Проф д-р Златимир Коларов, Доц. Кирил Яблански
Дата на издаване: 2012
Страници: 110
Цена: 15,00 лв.

Съдържание

Артериална пулмонална хипертония. Дефиниране. Класификсация
Артериална пулмонална хипертония - патогенеза

--- Йонни канали и Артериална пулмонална хипертония
--- Ендателни и пулмонална хипертония
--- Адреномедулин и Артериална пулмонална хипертония
--- Азотен окис и Артериална пулмонална хипертония
--- Серотонин и Артериална пулмонална хипертония
--- Костен морфогенен протеин и Артериална пулмонална хипертония
--- Вазоактивен интеснинален пептид и Артериална пулмонална хипертония
--- Ангиотензин II и Артериална пулмонална хипертония
--- Натриуретични пептиди и Артериална пулмонална хипертония
--- Хипоксия и Артериална пулмонална хипертония
--- Простагландин и Артериална пулмонална хипертония
--- Патогенеза на съдовите промени при Артериална пулмонална хипертония
Тромботични съдови промени при АПХ
Имунни механизми в патогенезата на АПХ
АПХ и антифосфолипиден синдром
Хемодинамична характеристика на АПХ
АПХ - патологоанатомични изменения
Системни заболявания на съединителната тъкан и АПХ

--- АПХ и системна прогресивна склеродермия
--- АПХ при системен лопус еритематодес
--- АПХ при смесена съединителнотъканна болест
--- АПХ при синдром на Sjorgen
--- АПХ при ревматоиден артрит
--- АПХ и дерматомиозит / полимиозит
--- АПХ и системни васкулити
АПХ - клинични и физикални прояви
--- Оценка на функционалния клас
Форми на АПХ
--- АПХ в резултат на хронична БТЕ
--- Белодробна капилярна хемангиоматоза
АПХ - диагноза
--- ЕКГ
--- Рентгеново изследване
--- Ехокардиография
--- Десностранна сърдечна катетеризация
--- Тест с ходене за 6 min
Еволюция и прогноза на АПХ
Лечение на АПХ
Библиография

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.