Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Личностова абнормност в клиничната практика  
Личностова абнормност в клиничната практика
Код: 0763PSYONC05
Автор: проф. Георги Ончев
Страници: 142
 
Цена: 10 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Авторът е клиничен психиатър и преподавател по психиатрия в Медицински Университет София. Има изследователски опит в клиничната и транкултуралната психиатрия и в апробирането на нови инструменти и подходи за лечение и рехабилитация. Бил е експерт и главен изследовател в международни програми и консорциуми в психично-здравата област.

След първото издание на тази монография /2001/ се появиха нови данни за ролята на личността в проявите и хода на болестите. Тази роля е особено изразена при психози, депресия, тревожни разстройства, разстройства на храненето и злоупотреба с алкохол и други вещества, както и при телесни болести като хипертония и диабет. Болестите са по-чести и протичат по-тежко, когато се съчетават с личностова патология.

Личностовите разстройства засягат около 10% от общата популация и функционирането им е свързано с тежка социална цена, несъразмерна спрямо вниманието, което получават в здравеопазването и в обучението на медици, психолози и социални работници.

Монографията представя исторически и изследователски данни за личностовата патология, осмислянето им на интегративно ниво и клинично описание за характерните роли, в които влиза тази патология. Всеки аспект на изложението е свързан с конкретни аналогии от клиничната практика. Структурата на книгата позволява както системен преглед, така и бърз преход през различни нива на разказа и интерпретациите. На края е приложен глосарий.

Съдържание

Предговор
Въведение към първото издание(2001)
Концептуализация на личностовата абнормност

-- Личности и номера
-- Личностово разстройство
-- Историческо наследство
-- Темперамент и характер
Класификация на личностовите разстройства
-- Принципи на класификация
-- Дименсионални класификации
-- Категориални класификации
-- Интегреален подход към класифицирането на личностовата патология
Разпознаване на личностовата абнормност
-- Качества на диагностика
-- Диагностични инструменти
Епидемиология на личностови разстройства
Етиология е патогенеза

-- Наследственост
-- Биологични маркери
-- Психологични фактори
-- Социо-културни фактори
-- Интегративен подход към формирането на личностовата абнормност
Клиника на личностовите разстройства
-- Параноидна личност
-- Шизоидна личност
-- Антисоциална личност
-- Гранична (borderline) личност
-- Хистерионна личност
-- Ананкастна личност
-- Тревожна личност
-- Зависима личност
-- Шизотипна личност
-- Нарцистична личност
-- Депресивна личност
-- Пасивно-агресивна личност
-- Други категурии
Коморбидност на личностовите разстройства
-- Коморбидност между личностовите разстройства
-- Коморбидност с други психични разстройства
Взаимоотношения личност-болест
-- Патопластично влияние на личността върху психични разстройства
-- Влияние на личността върху поведението на боледуване
Терапия на личностовите разстройства
-- Основни принципи
-- Медикаментозно лечение
-- Психотерапия на личностовата абнормност
-- Терапия на други болести у абнормни личности
Глосарий
Книгопис
Personality abnormality in clinical practice, second edition. Summary