Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Личностова абнормност в клиничната практика  
Личностова абнормност в клиничната практика
Код: 0763PSYONC05
Автор: проф. Георги Ончев
Страници: 142
 
Цена: 10 лв.

Описание

Авторът е клиничен психиатър и преподавател по психиатрия в Медицински Университет София. Има изследователски опит в клиничната и транкултуралната психиатрия и в апробирането на нови инструменти и подходи за лечение и рехабилитация. Бил е експерт и главен изследовател в международни програми и консорциуми в психично-здравата област.

След първото издание на тази монография /2001/ се появиха нови данни за ролята на личността в проявите и хода на болестите. Тази роля е особено изразена при психози, депресия, тревожни разстройства, разстройства на храненето и злоупотреба с алкохол и други вещества, както и при телесни болести като хипертония и диабет. Болестите са по-чести и протичат по-тежко, когато се съчетават с личностова патология.

Личностовите разстройства засягат около 10% от общата популация и функционирането им е свързано с тежка социална цена, несъразмерна спрямо вниманието, което получават в здравеопазването и в обучението на медици, психолози и социални работници.

Монографията представя исторически и изследователски данни за личностовата патология, осмислянето им на интегративно ниво и клинично описание за характерните роли, в които влиза тази патология. Всеки аспект на изложението е свързан с конкретни аналогии от клиничната практика. Структурата на книгата позволява както системен преглед, така и бърз преход през различни нива на разказа и интерпретациите. На края е приложен глосарий.

Съдържание

Предговор
Въведение към първото издание(2001)
Концептуализация на личностовата абнормност

-- Личности и номера
-- Личностово разстройство
-- Историческо наследство
-- Темперамент и характер
Класификация на личностовите разстройства
-- Принципи на класификация
-- Дименсионални класификации
-- Категориални класификации
-- Интегреален подход към класифицирането на личностовата патология
Разпознаване на личностовата абнормност
-- Качества на диагностика
-- Диагностични инструменти
Епидемиология на личностови разстройства
Етиология е патогенеза

-- Наследственост
-- Биологични маркери
-- Психологични фактори
-- Социо-културни фактори
-- Интегративен подход към формирането на личностовата абнормност
Клиника на личностовите разстройства
-- Параноидна личност
-- Шизоидна личност
-- Антисоциална личност
-- Гранична (borderline) личност
-- Хистерионна личност
-- Ананкастна личност
-- Тревожна личност
-- Зависима личност
-- Шизотипна личност
-- Нарцистична личност
-- Депресивна личност
-- Пасивно-агресивна личност
-- Други категурии
Коморбидност на личностовите разстройства
-- Коморбидност между личностовите разстройства
-- Коморбидност с други психични разстройства
Взаимоотношения личност-болест
-- Патопластично влияние на личността върху психични разстройства
-- Влияние на личността върху поведението на боледуване
Терапия на личностовите разстройства
-- Основни принципи
-- Медикаментозно лечение
-- Психотерапия на личностовата абнормност
-- Терапия на други болести у абнормни личности
Глосарий
Книгопис
Personality abnormality in clinical practice, second edition. Summary

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.