Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет
 
Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет
Код: 2529MARDRIN60
Фармакология
под ред. на Е. Илиева, Дата на изд: 2005, Стр: 142, Издателство проф. Марин Дринов
 
Цена: 13,00 лв.
Назад Изчерпана

Съдържание

Първа глава
-- Същност на управлението на детското поведение в стоматологичния кабинет.
-- Въведение във фармакологичното управление на поведението
Втора глава
-- Контрол на болката. Локалната анестезия в детската стоматологична практика
Трета глава
-- лекарствени средства за повлияние на тревожността
-- Орално седиране с Dormicum (Midazolam) при първо посещение в стоматологичния кабинет
Четвърта глава
-- Обща анестезия в детската стоматологична практика
-- Анализ на 250 случая на стоматологично лечение под обща анестеция
Пета глава
-- К/ариес на ранното детство
-- Стоматологичен статус и нужда от стоматологично лечение при деца с умствена ретардация
-- Връзка между зъбните травми и детското поведениие
-- Тревожност при деца с психични и психосоматични разстройства
-- Детска церебрална парализа