Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Лекарствени препарати  
Лекарствени препарати
Код: 0186MEDMF04
Автор: Иван Ламбев
Страници: 1064
Изд. Медицина и физкултура
 
Цена: 48,00 Лева

Описание

ПРЕДГОВОР
НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ

I. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ (ПРОДУКТИ)

II. ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Имунизационен календар на Република България
2. Дозиране на по-често използваните лекарства в детската възраст
3. Ориентировъчен избор на противомикробно и противопаразитно лекарство в зависимост от инфекциозния причинител и клиничната диагноза
4. Профилактично пред- и следоперативно приложение на антибактериални лекарства
5. Актуализирани терапевтични плазмени концентрации на обикновено мониторираните лекарства
6. Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти
7. Основни in vitro несъвместими лекарствени комбинации
8. Лекарства ензимни инхибитори на CYP450
9. Лекарства ензимни индуктори на CYP450
10. Прицелни стойности на артериалното налягане при артериална хипертония
11. Терапевтични подходи в зависимост от липидния статус
12. Изчисляване на креатининовия клирънс (КК)
13. Индекс на телесната маса (ИТМ)
14. Тератогенен потенциал на “социални” нетерапевтични средства
15. Видове рецептурни бланки и тяхната валидост
16. Избрани официнални прескрипции
17. Избрани магистрални фитопрескрипции
18. Основни принципи на класификацията на лекарствата на СЗО
19. Несъответствие между някои лекарствени наименования
20. Класификация на нежеланите лекарствени реакции според тяхната честота
21. Биографични данни и адрес за кореспонденция
22. Номограма за определяне на телесната повърхност

III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛЕКАРСТВА

ЛИТЕРАТУРА
SYNONYMA MEDICAMENTORUM

 

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.