Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести
 

Симптоми и синдроми на инфекциозните болести

Код: 0190MEDMF08
Автор: Авторски колектив
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2007
Страници: 272

Цена: 33 лв.

 


Описание

През този период настъпиха значителни промени в нашите разбирания за патогенезата и лечението на инфекциозните болести, откриха се нови заболявания (лаймска борелиоза, HIV/ СПИН, ТОРС и др.), а други (марсилска треска, туларемия и др.) новоизплуваха. 

Всичко това ни даде основание да представим на колегите си третото основно преработено и допълнено издание. Нашият стремеж бе да запазим клиничната насоченост на първите 2 издания, като сме се ръководили от принципа "" от симптома към синдрома и от там към диагнозата"". 

Смисълът на книгата е да се помогне на лекуващите лекари за поставянето на ранна клинична диагноза, която е основно условие за ефективно лечение и профилактика на инфекциозните болести.

Авторският колектив на първите издания е променен, тъй като някои (проф. Б. Тасков, д-р Н. Лефтеров, д-р Гр. Нешев) са вече покойници, а проф. Ст. Йочев отказа участие поради здравословни причини, затова бяха привлечени нови автори - проф. М. Стойчева-Въртигова, доц. Р. Комитова, д-р М. Генева-Попова.

Книгата е допълнена с две нови глави - ""Токсиинфекциозен синдром"" и ""Сепсис. Шок"", които според нас са от важно значение за съвременната инфектология.
Надяваме се новото издание да бъде посрещнато с интерес от колегите ни инфекционисти, педиатри, терапевти, общопрактикуващи лекари, както и от студентите от горните курсове на обучението по медицина.
 

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО