Клинична образна диагностика
 

НОВО

Клинична образна диагностика
Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
 - Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицина
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Болка
 

Болка

Код: 2192MEDMFZ11
Автор: проф. д-р Иван Миланов
Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2016
Страници: 464
Цена: 42 лв.
Няма наличност
Поръчай

Описание

В тази монография читателят ще открие всички най-съвременни факти, теории, хипотези и лечебни възможности, свързани с многообразните аспекти на болката.
 

Съдържание

БОЛКА
Определение и функция на болката
Ноцицептивна система
Ноцицептивни стимули
молекулярна база на ноцицепцията
Болкови рецептори
Болкови аферентация
Модулация на болката
Патофизиология на болката
Сърбеж
Класификация на болката
Ноцицептивна болка
Невропатно болка
Симптоми
Синдроми
Коморбидност
ДИАГНОСТИКА НА БОЛКАТА - КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ
Ноцицептивни болки
-- Мускулни болки
---- Възпалителни миопатии
------ Полимиозит и дерматомиозит
------ Идиопатичен полимиозит и дерматомиозит
------ Вторичен Полимиозит и дерматомиозит
------ Polymyalgia hheumatic
------ еозинофилен миозит
------ Миозит с инклузионни телца
---- Мускулни болки при други увреждания на мускулите
------ Заболявания на гликогенното складиране
------ Медикаментозни миопатии
------ Мускулни болки и хранене
---- Мускулни болки при повишена възбудимост на нервната система
------ Тетания
------ Мускулне крампи
------ Синдром на скования човек (stiff person)
------ Синдром на Isaac (паранеопластична невромиопатия)
------ Синдром на Morvan (фибрилерва хорея)
------ Дистонни
---- Болки от стави, лигаменти и сухожилия
------ Болки при артрит
------ Болки в стъпалата
---- Краниофациална болка
------ Болка от локални заболявания
------ Болка отразени от анатомични структури извън лицето
---- Болка при спортни травми
---- Болка при периферни съдови заболявания
---- Болка при сърповидноклетъчна анемия
---- Болка при в тялото
------ Болка в таза и перинеума
Смесени (Ноцицептивни и невропатни) болки
-- Постоперативна болка
-- болка при злокачествени новообразования
-- Миофасциални болкови синдроми
-- Фибромиалгия
-- Болки в гърба
---- Анатовия и физиология
---- Болки в гърба
---- Болки в кръста
------ Остри Болки в кръста
------ хронични Болки в кръста
---- Болки в шията
------ Остри Болки в шията
------ хронични Болки в шията
---- Болки в торакалната област
Главоболие
-- Първични главоболия
---- Мигрена
---- Тригеминални автономни цефалити
---- Кластърно главоболие
---- Паркосизмална хемикрания
---- Краткотрайно едностранно невралгиформено главоболие с конюктивална инекция и сълзотечение (SUNCT)
---- Тензионен тип главоболие
-- Други първични главоболия
---- Hemicrania continua
---- Първично пробождащо главоболие
---- Първично главоболие при сексуална активност
---- Първично гръмотевично главоболие
---- Новопоявило се ежедневно главоболие
---- Рефрактерни на лечение главоболия
-- Вторични главоболия
-- Спешни главоболия
Периферна невропатна болка
-- Невралгии
---- Орофациални невралгии
------ Тригеминална невралгия
------ Посттравматична лицева болка
------ Глософарингеална невралгия
------ Окципитална невралгия
------ Невралгия на n. laryngeus superior
------ невралгия на n. intermedius
------ Сфенопалатинна невралгия
------ Каротизния
------ Атипични лицеви болки
------ Синдром на парещата уста
---- Болка в областта на лицето и главата с психогенен произход
---- невралгия при herpes zoster
-- Болки в крайниците
------ Комплексен регионален болков синдром
-------- Еритромелалгия
-- Невропатии
----- Компресионни Невропатии
----- Полиневропатии
----- Болезнени невропатии
----- Невропатии при ендокринни заболявания
----- Невропатии при недоимъчни заболявания
----- Уремична Невропатия
----- Невропатии при васкулити и заболявания на съединителната тъкан
----- Полиневропатии при нарушения на серумните протеини
----- Полиневропатии при порфирии
----- Полиневропатии при инфекциозни заболявания
----- Полиневропатии при малигнени заболявания
----- синдром на Guillani-Barre
----- Полиневропатии при интоксикации
----- Специфични болкови невропатии
-- Плексопатии
-- Болки след увреда на гръбначния мозък
-- Болки први сирингомиелия
-- Централна мозъчна болка
---- Централна слединсултна болка
-- Болка при множествена склероза 
-- Болка при паркинсинова болест
-- Болка при соматизационни, психични заболявания и деменция
ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА
Лечение на Ноцицептивна болка
Лечение на невропатна болка
Немедикаментозни методи
Лечение на определени видове болка
-- Лечение на Ноцицептивни болкови синдроми
-- Лечение на смесени болкови синдроми
-- Лечение на Ноцицептивни болкови синдроми
-- Лечение на главоболието
---- Лечение на пристъпи
------ Лечение на мигренен пристъп
------ Лечение на пристъп от кластърно главоболие
------ Лечение на епизодично тензионно главоболие
-- Профилактичто лечение
---- Мигрена
---- Кластърно главоболие
---- Тензионен тип главоболие
---- Редки главоболие
---- Лечение на вторичните главоболия
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина