Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Основи на изкуствената вентилация
 

Основи на изкуствената вентилация

Код: 2318_BIOTA_14
Автор:  Килиан, Бенцер, Анефелд
 Издателство:. Биота
Година: 1996
Страници: 406

Цена: 28 лв.

 


Описание

Една полезна книга най-после - след много преодолени трудности - тръгва по своя, искрено вярвам, успешен път към жадния за повече съвременна информация български лекар.

Голям колектив (30 души) от изтъкнати немскоговорящи автори, част от които имам удоволствието да познавам, разглежда един от основните проблеми на анестезиолога-реаниматор - борбата с острата дихателна недостатъчност (ОДН) и възможностите за нейното апаратно, медикаментозно и инвазивно лечение.

Освен първите три „класически раздела - анатомия и физиология; етиология и патофизиология; патогенеза, клинично, бактериологично и рентгеноло-гично поставяне на диагнозата и проследяване, книгата съдържа още четири раздела, които всъщност ще представляват най-голям интерес за заинтересования читател - техника на обдишване; терапия на ОДН; взаимодействие между обдишването и органните функции; специални техники.

Авторският колектив, разглеждайки отделните възможности за повлияване на ОДН, изтъква и големите различия, които все още съществуват между научните колективи относно ползата от различните по конструкция апарати и системи за обдишване, като много критично дискутира досегашните догми и наложили се мнения за повлияване на различните органни системи от тях. Подложени на обсъждане са и нашумелите в последните години високочестотно обдишване и извънтелесни методи на газообмен.

Както изтъква проф. Килиан, целта на отделните автори е да изложат подробно не само сегашното знание за многобройните възможности на лечебно обдишване, но и да определят неговите граници, като излагането на фактите да бъде от полза не само за практикуващия лекар, но и да даде идеи за размисъл на многобройните изследователи при търсене отговор на все още множеството открити въпроси.
 

--

 
 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО