Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Фибромиалгия
 
Фибромиалгия
Код: 0201MEDMF206
Д-р Валентина Решкова, проф.Рашо Рашков,
142 страници, твърда корица
Изд. Медицина и Физкултура, 2014 година
Цена: 19,00 Лева

Описание

През последните двадесет години нараства интересът към изучаване на клиничните прояви и лечението на фибромиалгията. Етиологични причини за това заболяване са повишаване на психическото напрежение, стреса и емоционалните фактори сред населението, липсата на работа и лошото финансово обезщетение.

Поставянето на правилна и ранна диагноза фибромиалгия е фактор за добър успех от лечението.

В настоящата монография са изложени теоретичните постановки и клиничното протичане на фибромиалгията, лечението и трудностите, които се срещат в практиката. Отразен е собственият опит на автора и наблюденията върху групи пациенти с фибромиалгията, лекувани с различни медикаменти.

Монографията дава възможност за справка с теоретичното опознаване на проблема и приложението на знанията за разрешаване на практически въпроси.

Съдържание

-- Предговор
-- Използвани съкращения
-- Въведение
-- Фибромиалгия
-- Определение
-- История на фибромиалгията
-- Критерии за диагноза
-- Епидемиология
-- Етиология
-- Патогенеза
-- Клинични прояви при фибромиалгията
-- Диференциална диагноза на фибромиалгията
-- Лечение на фибромиалгията
-- Българският опит в областта на фибромиалгията
-- Приложения
-- Библиография

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.