Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Фибромиалгия
 

Фибромиалгия

Код: 0201MEDMF206
Автор: Д-р Валентина Решкова, проф.Рашо Рашков,
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2014
Страници: 142 твърда корица

Цена: 19 лв.

 


Описание

През последните двадесет години нараства интересът към изучаване на клиничните прояви и лечението на фибромиалгията. Етиологични причини за това заболяване са повишаване на психическото напрежение, стреса и емоционалните фактори сред населението, липсата на работа и лошото финансово обезщетение. 

Поставянето на правилна и ранна диагноза фибромиалгия е фактор за добър успех от лечението.

В настоящата монография са изложени теоретичните постановки и клиничното протичане на фибромиалгията, лечението и трудностите, които се срещат в практиката. Отразен е собственият опит на автора и наблюденията върху групи пациенти с фибромиалгията, лекувани с различни медикаменти.

Монографията дава възможност за справка с теоретичното опознаване на проблема и приложението на знанията за разрешаване на практически въпроси.
 

Съдържание

-- Предговор
-- Използвани съкращения
-- Въведение 
-- Фибромиалгия
-- Определение
-- История на фибромиалгията
-- Критерии за диагноза
-- Епидемиология
-- Етиология
-- Патогенеза
-- Клинични прояви при фибромиалгията
-- Диференциална диагноза на фибромиалгията
-- Лечение на фибромиалгията
-- Българският опит в областта на фибромиалгията
-- Приложения
-- Библиография
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО