Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Принципи на медицинската фармакология  
Принципи на медицинската фармакология
Код: 0174MEDMF24
Автор: Доц. Ламбев
Изд. Медицина и Физкултура
 
Цена: 27,00 Лева

Съдържание

Модул I. Обща фармакология и рецептура 
1. Увод във фармакологията
2. Рецептура на лекарствените форми
3. Фармакодинамика на лекарствата
4. Фармакокинетика на лекарствата
5. Фактори, повлияващи лекарствената кинетика и действие
6. Лекарствени взаимодействия 
Модул II. Специална фармакология 
7. Лекарства, повлияващи нервната система
8. Автакоиди, азотен оксид и пурини и фармакологичното им повлияване
9. Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система
10. Хематологични лекарства
11. Лекарства, повлияващи дихателната система
12. Лекарства, повлияващи храносмилателната система
13. Лекарства, повлияващи отделителната система
14. Лекарства, повлияващи репродуктивната функция
15. Ендокринни и метаболотропни лекарства
16. Антиинфекциозни лекарства
17. Противотуморни (антинеопластични) лекарства
18. Имуностимуланти и имуносупресори
19. Есенциални лекарства (СЗО, 1999)
20. Стоматологични лекарства за локално приложение
21. Хомеопатични лекарства 
Модул III. Лекарствена токсикология – основни принципи 
22. Нежелани лекарствени реакции
23. Антидоти
24. Остри отравяния с някои лекарства и алкохол
Модул IV. Тестове Семинарни тестове по фармакология
Модулни тестове по фармакология
Module tests in pharmacology
Фармакологични тестове Отговори на семинарните тестове по фармакология
Отговори на модулните тестове по фармакология
Correct answers of the module tests in pharmacology
Отговори на фармакотерапевтичните тестове 
Summary
Synonyma medicamentorum

 

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.