Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Принципи на медицинската фармакология  
Принципи на медицинската фармакология
Код: 0174MEDMF24
Автор: Доц. Ламбев
Изд. Медицина и Физкултура
 
Цена: 27,00 Лева

Съдържание

Модул I. Обща фармакология и рецептура 
1. Увод във фармакологията
2. Рецептура на лекарствените форми
3. Фармакодинамика на лекарствата
4. Фармакокинетика на лекарствата
5. Фактори, повлияващи лекарствената кинетика и действие
6. Лекарствени взаимодействия 
Модул II. Специална фармакология 
7. Лекарства, повлияващи нервната система
8. Автакоиди, азотен оксид и пурини и фармакологичното им повлияване
9. Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система
10. Хематологични лекарства
11. Лекарства, повлияващи дихателната система
12. Лекарства, повлияващи храносмилателната система
13. Лекарства, повлияващи отделителната система
14. Лекарства, повлияващи репродуктивната функция
15. Ендокринни и метаболотропни лекарства
16. Антиинфекциозни лекарства
17. Противотуморни (антинеопластични) лекарства
18. Имуностимуланти и имуносупресори
19. Есенциални лекарства (СЗО, 1999)
20. Стоматологични лекарства за локално приложение
21. Хомеопатични лекарства 
Модул III. Лекарствена токсикология – основни принципи 
22. Нежелани лекарствени реакции
23. Антидоти
24. Остри отравяния с някои лекарства и алкохол
Модул IV. Тестове Семинарни тестове по фармакология
Модулни тестове по фармакология
Module tests in pharmacology
Фармакологични тестове Отговори на семинарните тестове по фармакология
Отговори на модулните тестове по фармакология
Correct answers of the module tests in pharmacology
Отговори на фармакотерапевтичните тестове 
Summary
Synonyma medicamentorum

 

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.