Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Принципи на медицинската фармакология
 

Принципи на медицинската фармакология

Код: 0174MEDMF24
Автор: Доц. Ламбев 
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2010
Страници: 386

Цена: 27 лв.

 


Съдържание

Модул I. Обща фармакология и рецептура 
1. Увод във фармакологията
2. Рецептура на лекарствените форми
3. Фармакодинамика на лекарствата
4. Фармакокинетика на лекарствата
5. Фактори, повлияващи лекарствената кинетика и действие
6. Лекарствени взаимодействия 
Модул II. Специална фармакология 
7. Лекарства, повлияващи нервната система
8. Автакоиди, азотен оксид и пурини и фармакологичното им повлияване
9. Лекарства, повлияващи сърдечно-съдовата система
10. Хематологични лекарства
11. Лекарства, повлияващи дихателната система
12. Лекарства, повлияващи храносмилателната система
13. Лекарства, повлияващи отделителната система
14. Лекарства, повлияващи репродуктивната функция
15. Ендокринни и метаболотропни лекарства
16. Антиинфекциозни лекарства
17. Противотуморни (антинеопластични) лекарства
18. Имуностимуланти и имуносупресори
19. Есенциални лекарства (СЗО, 1999)
20. Стоматологични лекарства за локално приложение
21. Хомеопатични лекарства 
Модул III. Лекарствена токсикология – основни принципи 
22. Нежелани лекарствени реакции
23. Антидоти
24. Остри отравяния с някои лекарства и алкохол
Модул IV. Тестове Семинарни тестове по фармакология
Модулни тестове по фармакология
Module tests in pharmacology
Фармакологични тестове Отговори на семинарните тестове по фармакология
Отговори на модулните тестове по фармакология
Correct answers of the module tests in pharmacology
Отговори на фармакотерапевтичните тестове 
Summary
Synonyma medicamentorum
 

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО