- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Образна диагностика
Атлас по ултразвукова диагностика
 

Атлас по ултразвукова диагностика

Код: 0182MEDMF28
Автор: под редакцията на Валери Чакърски
Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2008
Страници: 664,твърда корица
Цена: 00 лв.

Няма наличност

Поръчай

Съдържание

Предговор 
1. Ултразвукова диагностична апаратура 
2. Основни понятия и образи в ехографията. Принципи на доплеровата диагностика. Контрастни вещества 
3. Топографска анатомия 4. Черен дроб 
5. Доплерово изследване на чернодробната съдова система 
6. Жлъчна система 
7. Панкреас 
8. Слезка 
9. Бъбреци 
10. Doppler изследване на бъбреците 
11. Надбъбреци 
12. Патологични процеси извън коремните органи 
13. Пикочен мехур 
14. Простата 
15. Скротум 
16. Ехографския метод в педиатрията 
17. Щитовидна жлеза 
18. Слюнчени жлези 
19. Гръдна жлеза
20. Торакс 
21. Око и орбита 
22. Диагностични корелативни таблици 
Индекс
Summary
Резюме
 

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина