- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Интензивна медицина
 

Интензивна медицина

Код: 01106_MFZ71
Автор: Йоахим Дьофингер, Франц Йеш 
Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2010

Няма наличност
Цена: 00 лв.
Поръчай

Съдържание

Алкохолен абузус
Остра алкохолна интоксикация
Алкохолна кетоацидоза
Алкохолна абстиненция/Delirium tremens 
Алкално-киселинно равновесие
Аналгоседиране
Терапевтични стратегии
Опиоиди
Ненаркотични аналгетици
Бензодиазепини
Пропофол/ГАМК/Невролептици
Анафилаксия/Анафилактичен шок
Антибиотична терапия
Специфична антибиотична/антимикотична терапия
Калкулирано антибиотично лечение на тежки инфекции
Използвани антибиотици/антимикотици
Профилактика на пневмонии и инфекции
Апоплексия
Тромболизи
Спонтанен вътремозъчен кръвоизлив
Аспирация
Белодробен оток
Белодробна емболия
Бета-блокери
Бронхоскопия
Бъбречна недостатъчност (остра)
Диализа/хемофилтрация
Водно и електролитно състояние
Газ-гангрена
Хипербарна оксигенация
Гестоза/Прееклампсия/Еклампсия
Органни прояви и усложнения
HELLP синдром
Епилептични пристъпи
Status epilepticus 
Делир
Изгаряния
Изкуствена вентилация
Показания
Изкуствени въздухоносни пътища
Режим на обдишване
Настройване на респиратора
Странични ефекти и отвикване
Илеус
Инхибитори на АКЕ
Кардиоверзио
Катетризация на a.pulmonalis 
Катехоламини/вазодилататори
Кома
Кръвотечение от ГИТ
Кръвопреливане
Малигнена хипертермия
Мастна емболия
Менингит
Миастения гравис
Миокарден инфаркт
Коронарна болест на сърцето
Лизиращо лечение
Мозъчен оток
Мозъчна смърт
Надбъбречна недостатъчност
Нараняване от убождане с игла
Нарушения в кръвосъсирването
ДИК/Преразходна коагулопатия
Кръвни компоненти и плазмени деривати
Неврологичен преглед
Обемно заместване/Средства за обемно заместване
Органно дарителство
Остър корем
Отравяния
Панкреатит
Пейсмейкър
Кардиовертер-дефибрилатор
Перитонит
Пнемвония
Полиневропатия
Политравма
Коремна травма
Нараняване на гръбначния стълб
Нараняване на таза
Разреждания за перфузор
Реанимация
Респираторен дистрес-синдром
Респираторна терапия
Ритъмни нарушения
Антиаритмици
Сепсис/СВО
СПИН
Субарахноидален кръвоизлив
Сърдечна недостатъчност
Остра лява сърдечна недостатъчност
Остра дясна сърдечна недостатъчност
Кардиомиопатия
Сърдечни гликозиди
Тетанус
Торакален дренаж
Травма на гръдния кош
Трахеотомия
Треска
Тромбоза
Хипергликемия/Диабетна кома
Хипертиреоидизъм
Хипертония
Антихипертензивни средства
Хипертонична криза
Хиповолемичен шок
Хипогликемия
Хипотермия
Хипотиреоидизъм
Хипофизна недостатъчност
Хранене
Ентерално и парентерално хранене
ХОББ/Бронхиална астма
Черепно-мозъчна травма
Чернодробна недостатъчност
Шок
Язвена профилактика
Съкращения и нормални стойности за хемодинамика, вентилация, газов транспорт
Предметен указател
 

--

 
--
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина