Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Интензивна медицина
 

Интензивна медицина

Код: 01106_MFZ71
Автор: Йоахим Дьофингер, Франц Йеш 
 Издателство:. Медицина и Физкултура
Година: 2010
Няма наличност

Цена: 34 лв.

Поръчай

 


Съдържание

Алкохолен абузус
Остра алкохолна интоксикация
Алкохолна кетоацидоза
Алкохолна абстиненция/Delirium tremens 
Алкално-киселинно равновесие
Аналгоседиране
Терапевтични стратегии
Опиоиди
Ненаркотични аналгетици
Бензодиазепини
Пропофол/ГАМК/Невролептици
Анафилаксия/Анафилактичен шок
Антибиотична терапия
Специфична антибиотична/антимикотична терапия
Калкулирано антибиотично лечение на тежки инфекции
Използвани антибиотици/антимикотици
Профилактика на пневмонии и инфекции
Апоплексия
Тромболизи
Спонтанен вътремозъчен кръвоизлив
Аспирация
Белодробен оток
Белодробна емболия
Бета-блокери
Бронхоскопия
Бъбречна недостатъчност (остра)
Диализа/хемофилтрация
Водно и електролитно състояние
Газ-гангрена
Хипербарна оксигенация
Гестоза/Прееклампсия/Еклампсия
Органни прояви и усложнения
HELLP синдром
Епилептични пристъпи
Status epilepticus 
Делир
Изгаряния
Изкуствена вентилация
Показания
Изкуствени въздухоносни пътища
Режим на обдишване
Настройване на респиратора
Странични ефекти и отвикване
Илеус
Инхибитори на АКЕ
Кардиоверзио
Катетризация на a.pulmonalis 
Катехоламини/вазодилататори
Кома
Кръвотечение от ГИТ
Кръвопреливане
Малигнена хипертермия
Мастна емболия
Менингит
Миастения гравис
Миокарден инфаркт
Коронарна болест на сърцето
Лизиращо лечение
Мозъчен оток
Мозъчна смърт
Надбъбречна недостатъчност
Нараняване от убождане с игла
Нарушения в кръвосъсирването
ДИК/Преразходна коагулопатия
Кръвни компоненти и плазмени деривати
Неврологичен преглед
Обемно заместване/Средства за обемно заместване
Органно дарителство
Остър корем
Отравяния
Панкреатит
Пейсмейкър
Кардиовертер-дефибрилатор
Перитонит
Пнемвония
Полиневропатия
Политравма
Коремна травма
Нараняване на гръбначния стълб
Нараняване на таза
Разреждания за перфузор
Реанимация
Респираторен дистрес-синдром
Респираторна терапия
Ритъмни нарушения
Антиаритмици
Сепсис/СВО
СПИН
Субарахноидален кръвоизлив
Сърдечна недостатъчност
Остра лява сърдечна недостатъчност
Остра дясна сърдечна недостатъчност
Кардиомиопатия
Сърдечни гликозиди
Тетанус
Торакален дренаж
Травма на гръдния кош
Трахеотомия
Треска
Тромбоза
Хипергликемия/Диабетна кома
Хипертиреоидизъм
Хипертония
Антихипертензивни средства
Хипертонична криза
Хиповолемичен шок
Хипогликемия
Хипотермия
Хипотиреоидизъм
Хипофизна недостатъчност
Хранене
Ентерално и парентерално хранене
ХОББ/Бронхиална астма
Черепно-мозъчна травма
Чернодробна недостатъчност
Шок
Язвена профилактика
Съкращения и нормални стойности за хемодинамика, вентилация, газов транспорт
Предметен указател
 

--

 
--