Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Практикум по съдебна медицина
 
Практикум по съдебна медицина
Код: 0210MEDMF79
Под редакцията на доц. П. Лисаев
Дата на издаване: 2011
Страници: 148
Изд Медицина и Физкултура
 
Цена: 10,00 Лева

Описание

Практикумът има за цел да послужи за обучението на студентите по медицина и да подпомогне лекарите от общата и клиничната практика в подготовката им по въпроси от съдебномедицинско значение. По същия начин той може да бъде в полза на юристи, разследващи полицаи и др.

Основен акцент е поставен върху практическото поведение на ле­каря при травматични случаи, случаи на различна насилствена смърт и т. н. Посочени са основните задачи на съдебния лекар, на общопрактикуващия или клиничния лекар, когато те са съпричастни (като лекуващ лекар, при установяване на причината за смъртта, при участие в оглед при различни видове произшествия и т.н.) в случаи, станали обект на полицейско, съдебно или съдебномедицинско разследване и проучване.

Практиката е показала, че спазването на определени изисквания от общопрактикуващите или клиничните лекари в случаи на различни наранявания е от изключително важно значение за по-нататъшното раз­витие и успех на полицейското разследване.

В това отношение могат да се споменат изискванията да не се повреждат допълнително и да се съхраняват веществените доказателства, за навременно вземане на биологични материали за изследване, за подаване на информация към полицията и т.н. Това ей задължения, които лекарят има към общество­то, с не по-малко значение от чисто медицинската дейност за диагноза и терапия.

Текстът предлага в синтезиран вид основния понятиен апарат (съдебномедицински термини, дефиниции) на съдебномедицинската на­ука, характеристика на различните видове увреждания и причини за смърт, но без да се утежнява значително с теорията на съдебномедицин­ската дейност.

Практикумът може да служи като ръководство за упражненията по съдебна медицина, за която цел е съобразен с тематиката на практичес­кото й преподаване във висшите медицински училища. Маркирани са основните пунктове на разработваните теми, които се обсъждат по вре­ме на упражненията, както и някои от необходимите материали.

Разглеждат се и нови теми - за лекарската и съдебномедицинската дейност при масови произшествия, при провеждането на т.нар. мъртво-проверителство и при издаване на документи за уреждане на гражданс­кото състояние на починалия.

 

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.