Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Главоболие
 
Главоболие
Код: 0209MEDMF80
 
Автор: Иван Миланов
Дата на издаване: 2011
Страници: 340
Корица: Твърда
 
Цена: 28,00 Лева

Описание

Главоболието през последните години фокусира към себе си интереса на много различни специалисти като невролози, психиатри, физиотерапевти и общопракти-куващи лекари.

Това се дължи на напредъка в разкриването на неговите патофизиологични механизми и на нарастващите възможности за ефективно терапевтично въздействие. Главоболието се превърна в основен раздел на неврологичната тео­рия и практика.

Години наред пациентите с главоболие се самолекуваха, защото съвременната медицина не беше в състояние да им предложи добра диагностика и лечение. Преломен момент в диагностиката на главоболието стана създаването на оперативните критерии на Международната асоциация по главоболие (1п1егпа1юпа1 НеайасНе Зоаегу), които бяха приети в цял свят.

Те създадоха унифицирани кли­нични критерии за поставяне на диагнозата, тъй като до този момент не съществу­ват лабораторни диагностични методи за тази цел. Това даде възможност за ранна диагностика и провеждане на ефективно лечение. Второто голямо постижение, което подобри лечението, беше създаването на теорията за ноцицептивната и нев-ропатната болка и причисляването на хроничните първични главоболия към нев-ропатната болка.

Това даде възможност за ефективно профилактично лечение на първичните главоболия чрез медикаменти, въздействащи върху механизмите на сензитизация, свързани с невропатната болка. Не на последно място е приносът в създаването на медикаменти от групата на триптаните, които повлияват ефективно пристъпите от мигрена и кластърно главоболие.

Това обнадежди пациентите, че лечение за тяхната болка вече има и трябва да търсят помощта на специалиста невролог. Не е тайна, че повечето пациенти се самолекуваха с аналгетици, препо­ръчани от близки, познати и съседи, което водеше до усложнение на главоболието.

Надявам се, че настоящата монография ще бъде полезна за невролозите и общопрактикуващите лекари, които желаят да лекуват по-добре своите пациенти и да подобрят тяхното качество на живот.

 

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.