Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част
 
НОВО
Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи - първа част
Практикум по акушерски грижи при нормална бременност, нормално раждане и нормален пуерпериум
 
НОВО
Справочник за здравни грижи - технически фишове - Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти
Остър панкреатит
 
НОВО
Остър панкреатит
Трудова медицина и обществено здраве - първа част
 
www.medbookpost.com е собстеност на фирма Медбук ООД, основана на 1996
Управител: Серож Анжелян
Director: Seroge Angilian

Адрес: София, ул. Цар Асен 100

Банкова сметка
Медбук ООД
Сметка: BG 70BU IB98 8810 4079 9100
BIC:  BUIB BG SF
Банка: СИБАНК ЕАД