Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България
 

Учебник по лечебен масаж -Специална част Учебник за медицинските колежи в България

Код: 1867_MOM_01
Автор: Доц д-р Тодор Краев 
 Издателство:.УИ "Св. Климент Охридски"
Година: 2010
Страници: 174

Цена: 17 лв.

 


Второ преработено и допълнено издание

Описание

В ръководството се разглежда масажът при хирургични и травматични заболявания, заболявания на нервната система, различните вътрешни заболявания, детски, кожни и други болести. 

След кратка клинична характеристика на заболяването и откриването на патологичната находка се поставят целите и задачите на масажа, описва се техниката предимно на класическия, а също и на някои рефлекторни масажи, използвани при дадена нозология.

Настоящият учебник е съобразен с официалната програма за изучаване на лечебния масаж в медицинските колежи и висшите медицински институти. Той може да се ползва обаче и от всички масажисти, които го прилагат.
Целта на това издание е да се даде смислено обяснение за действието на масажа и техниката му при отделните заболявания.

Като първо специализирано ръководство по лечебен масаж вероятно ще бъдат открити и някои пропуски. Така например недостатъчно са застъпени акупресурата и шиатцу масажа - за тях обаче има доста ръководства на нашия пазар. Към всяка забележка и допълнение сме готови да откликнем при подготовката на второто издание на учебника.

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО