Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Кинезитерапия в педиатрия
 
Кинезитерапия в педиатрия
Код: 0753MBBNSA03
Доц. Светлана Янчева
Дата на издаване: 2013, Страници: 184
 
Цена:18,00 лв.
Назад Изчерпана

Съдържание

УВОД
1. ГЛАВА ПЪРВА
СЪЩНОСТ НА ПЕДИАТРИЧНАТА КИНЕЗИТЕРАПИЯ.
ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ И ПЕДИАТРИЧНАТА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1.1. Съшност на педиатричната кинезитерапия
1.2. Особености на детската възраст с оглед прилагане на кинезитерапия
1.2.1. Период на детската възраст
1.2.2. анатомофизиологични особености на децата
1.3. Особености на кинезитерапията в детската възраст
-- контролни въпроси
-- Примерни тестови въпроси
2. ГЛАВА ВТОРА
РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО
2.1. Растеж и развитие. двигателно развитие
2.2. Нарушениа в развитието
2.2.1. Аутизъм
2.2.2. Даун синдром
-- контролни въпроси
-- Примерни тестови въпроси
3. ГЛАВА ТРЕТА
КИНЕЗИТЕРАПИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
3.1. Дихателни нарушения и заболявания на дихателната система при деца
3.1.1. Бронхити
3.1.2 Пневмонии
3.1.3. Бронхиална астма
3.1.4. Муковисцидоза
3.2. Ревматични заболявания при деца
3.2.1. Ювенилен хроничен артрит
3.2.2. Ревматичен полиартрит
3.3. Заболявания на сърдечно-съдовата система при деца. Вродени сърдечни пороци
3.3.1. Вродени сърдечни малформации с ляво-десен шънт (потенциално цианотични пороци)
3.3.2. Вродени сърдечни малформации с дясно-ляв шънт ( цианотични пороци)
3.3.3. Вродени сърдечни малформации без шънт (обструктивни)
3.4. Обменни заболявания
3.4.1. Ювенилен (младежки) захарен диабен
3.4.2. Затлъстяване
3.5. Болести свързани с храненето
3.5.1. Рахит
3.5.2. Хипотрофии
3.6. Неврологични заболявания в детската възраст
3.6.1. Детска церебрална парализа
3.6.2. Родова травма на раменния сплит
3.7. Наследствени нервно-мускулни заболявания
3.7.1. Спинална мускулна атрофия
3.7.2. Прогресивна мускулна дистрофия
3.8. Марформации на нервната система
3.8.1. Хидроцефалия
3.8.2. Спина бифида
3.9. Ортопедични заболявания в детската възраст
3.9.1. Дизплазия и луксация на тазобедрена става
3.9.2. Деформации на ходилата
3.9.3.Крива шия (тортиколис)
-- контролни въпроси
-- Примерни тестови въпроси
ПАЛДВАНА ЛИТЕЛАТУРА