Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Кинезитерапия в педиатрия
 
Кинезитерапия в педиатрия
Код: 0753MBBNSA03
Доц. Светлана Янчева
Дата на издаване: 2013, Страници: 184
 
Цена:18,00 лв.

Съдържание

УВОД
1. ГЛАВА ПЪРВА
СЪЩНОСТ НА ПЕДИАТРИЧНАТА КИНЕЗИТЕРАПИЯ.
ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ И ПЕДИАТРИЧНАТА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1.1. Съшност на педиатричната кинезитерапия
1.2. Особености на детската възраст с оглед прилагане на кинезитерапия
1.2.1. Период на детската възраст
1.2.2. анатомофизиологични особености на децата
1.3. Особености на кинезитерапията в детската възраст
-- контролни въпроси
-- Примерни тестови въпроси
2. ГЛАВА ВТОРА
РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО
2.1. Растеж и развитие. двигателно развитие
2.2. Нарушениа в развитието
2.2.1. Аутизъм
2.2.2. Даун синдром
-- контролни въпроси
-- Примерни тестови въпроси
3. ГЛАВА ТРЕТА
КИНЕЗИТЕРАПИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
3.1. Дихателни нарушения и заболявания на дихателната система при деца
3.1.1. Бронхити
3.1.2 Пневмонии
3.1.3. Бронхиална астма
3.1.4. Муковисцидоза
3.2. Ревматични заболявания при деца
3.2.1. Ювенилен хроничен артрит
3.2.2. Ревматичен полиартрит
3.3. Заболявания на сърдечно-съдовата система при деца. Вродени сърдечни пороци
3.3.1. Вродени сърдечни малформации с ляво-десен шънт (потенциално цианотични пороци)
3.3.2. Вродени сърдечни малформации с дясно-ляв шънт ( цианотични пороци)
3.3.3. Вродени сърдечни малформации без шънт (обструктивни)
3.4. Обменни заболявания
3.4.1. Ювенилен (младежки) захарен диабен
3.4.2. Затлъстяване
3.5. Болести свързани с храненето
3.5.1. Рахит
3.5.2. Хипотрофии
3.6. Неврологични заболявания в детската възраст
3.6.1. Детска церебрална парализа
3.6.2. Родова травма на раменния сплит
3.7. Наследствени нервно-мускулни заболявания
3.7.1. Спинална мускулна атрофия
3.7.2. Прогресивна мускулна дистрофия
3.8. Марформации на нервната система
3.8.1. Хидроцефалия
3.8.2. Спина бифида
3.9. Ортопедични заболявания в детската възраст
3.9.1. Дизплазия и луксация на тазобедрена става
3.9.2. Деформации на ходилата
3.9.3.Крива шия (тортиколис)
-- контролни въпроси
-- Примерни тестови въпроси
ПАЛДВАНА ЛИТЕЛАТУРА

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.