Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Раменен комплекс – функционална диагностика и кинезитерапия
 
Раменен комплекс – функционална диагностика и кинезитерапия
Код: 2061MBPNSA05
Н. Попов, Е. Димитрова
Дата: 2006, Стр: 276, издателство НСА - ПРЕС
 
Цена: 34,00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

В монографията е представен собствен алгоритъм за функционална диагностика на увредите на раменния комплекс на базата на практическия опит на автора и техниките за изследване на известни експерти в областта на ортопедичната диагностика: James Cyriax, Hans Debrunner, Stanley Hoppenfeld, Freddy Kaltenborn, Geoff Maitland, Robin McKenzie, John Mennell, Alan Stodard и др.

Във втората част на книгата е описано кинезилечението на най-честите дисфункции, травми и заболявания засягащи раменния комплексМонографията е предназначена за студенти от специалност кинезитерапия/физиотерапия, студенти по медицина, кинезитерапевти - физиотерапевти, рехабилитатори, лекари и други специалисти, работещи в областта на ортопедията, травматологията, неврологията, физикалната медицина, рехабилитацията и др.