Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Мобилизация на нервната система
 
Мобилизация на нервната система
Код: 2062MBPNSA06
Е. Димитрова
Дата на издаване: 2003, Страници: 126, издателство НСА - ПРЕС
 
Цена: 28,00 лв.
Назад Няма наличност

Описание

В книгата е разгледан нов за българската кинези-терапевтична практика метод за мобилизация на нервната система. Авторът описва алгоритъм за функционална диагностика и лечение на увредите нанервната система на базата на техниките за изследване и лечение на известни експерти в областта на мануалната терапия, ортопедичната и неврологичната диагностика и лечение: David Butler, James Cyriax, Geoff Maitland и др.

Подробно е описано приложението на тестовете за невродинамика с диагностична и лечебна цел. Новият начин на клинично мислене и анализ, предложен в тази книга е в основата на комплексното лечение. Познаването на техниките за диагностика и мобилизация на нервната система разширява възможностите за ефективно лечение. Комплексният подход при лечението на редица неврологично-ортопедични увреди и свързаните с тях болкови състояния несъмнено дава по-добри резултати. Текстът е богато илюстриран със снимки и скици. 

Книгата е предназначена за студенти по кинезитерапия, студенти по медицина, кинезитерапевти, лекари, рехабилитатори и други специалисти, работещи в областта на ортопедията, травматологията, неврологията, физикалната медицина, рехабилитацията и др.