Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
 

Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия

Код: 2063MBPNSA07
Автор: Е. Димитрова
Издателство: НСА - ПРЕС
Година: 2008
Страници: 200

Цена: 42 лв.

 


Описание

В книгата са описани мануални мускулни техники, които се прилагат за профилактика и лечение на намалена подвижност поради повишен тонус и/или скъсяване на мускули и други мекотъканни структури. 

В първия раздел са разгледани основните принципи и методиката на мускулната релаксация и стречинга в мануалната терапия. Разработен е алгоритъм за функционална диагностика при повишен тонус и/или скъсяване на мускулите. 

Дискутират се целта и задачите на мускулната релаксация и стречинга, мястото им в процедурата по кинезитерапия, показанията и противопоказанията за приложение. Описани са подробно различни видове мануални мускулни техники – проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (ПНМУ), постизометрична релаксация (ПИР), постулеснителен стречинг, реципрочна инхибиция, ексцентричен стречинг и др. Представен е алгоритъм за подбор и дозировка на мускулните техники в остра, подостра и хронична фаза на мекотъканна увреда, както и методическите правила за приложение им. 

В следващите раздели са описани мануални техники за миорелаксация и стречинг на мускулите двигатели на периферните стави и някои избрани техники за мускулите на гръбначния стълб. Техниките са разработени на базата на собствен практически опит и литературни източници от водещи автори в мануалната терапия (Levit K., J. Zakse, V. Ianda, 1981; Chaitow, L.1987, 2006; Liebenson, C., 1990; Evjenth, O., J. Hamberg, 1993). 

Предложени са редица мануални техники съчетаващи въздействието върху мускулите с мобилизации на ставите по методиката на J.Cyriax (1982), F. Kaltenborn (1989), G. Maitland (1997), G. Mulligan (1999), D. Heiman (2001) с доказана ефективност на базата на собствени експериментални изследвания при мускулни дисфункции. 

Бърза ориентация за подбор на подходящи мускулни техники в зависимост от ограничените движения в ставите е предложена в таблиците в последния раздел. Книгата е предназначена за кинезитерапевти/физиотерапевти и лекари – специалисти в областта на ортопедията, травматологията, неврологията и физикалната медицина.
 
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО