Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Мускулна релаксация и стречинг
 
Мускулна релаксация и стречинг в мануалната терапия
Код: 2063MBPNSA07
Е. Димитрова, дата: 2008, Стр: 200, издателство НСА-ПРЕС
 
Цена:42,00 лв.

Описание

В книгата са описани мануални мускулни техники, които се прилагат за профилактика и лечение на намалена подвижност поради повишен тонус и/или скъсяване на мускули и други мекотъканни структури.

В първия раздел са разгледани основните принципи и методиката на мускулната релаксация и стречинга в мануалната терапия. Разработен е алгоритъм за функционална диагностика при повишен тонус и/или скъсяване на мускулите.

Дискутират се целта и задачите на мускулната релаксация и стречинга, мястото им в процедурата по кинезитерапия, показанията и противопоказанията за приложение. Описани са подробно различни видове мануални мускулни техники – проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (ПНМУ), постизометрична релаксация (ПИР), постулеснителен стречинг, реципрочна инхибиция, ексцентричен стречинг и др. Представен е алгоритъм за подбор и дозировка на мускулните техники в остра, подостра и хронична фаза на мекотъканна увреда, както и методическите правила за приложение им.

В следващите раздели са описани мануални техники за миорелаксация и стречинг на мускулите двигатели на периферните стави и някои избрани техники за мускулите на гръбначния стълб. Техниките са разработени на базата на собствен практически опит и литературни източници от водещи автори в мануалната терапия (Levit K., J. Zakse, V. Ianda, 1981; Chaitow, L.1987, 2006; Liebenson, C., 1990; Evjenth, O., J. Hamberg, 1993).

Предложени са редица мануални техники съчетаващи въздействието върху мускулите с мобилизации на ставите по методиката на J.Cyriax (1982), F. Kaltenborn (1989), G. Maitland (1997), G. Mulligan (1999), D. Heiman (2001) с доказана ефективност на базата на собствени експериментални изследвания при мускулни дисфункции. 

Бърза ориентация за подбор на подходящи мускулни техники в зависимост от ограничените движения в ставите е предложена в таблиците в последния раздел. Книгата е предназначена за кинезитерапевти/физиотерапевти и лекари – специалисти в областта на ортопедията, травматологията, неврологията и физикалната медицина.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.