Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Мануална мобилизация на периферните стави
 

Мануална мобилизация на периферните стави

Код: 2133MBPNSA12
Автор: Проф. д-р, 
Издателство: НСА - ПРЕС
Година: 2009
Страници: 200 формат А4 

Цена: 28 лв.

 


Описание

Този труд запълва една празнина в литературата на български език относно мануалната мобилизация на периферните стави. Изложението е подготвено на базата на сериозна литературна справка и личен клиничен опит.

В общата част е представена кинезиологичната обосновка на мобилизационното въздействие.
Представянето на кинезиологичните особености на конкретните стави, предхождащо описанието на съответните мобилизационни техники, дава възможност за адекватно осмисляне на последните.

Принципите за мануална мобилизация на периферните стави са представени като отворена система и творчески процес от страна на терапевта, без схематизиране и шаблонизиране на техниките.

Предлаганите техники за мануална мобилизация са рационални и практически приложими.
Практическата част е богато илюстрирана със собствен снимков материал. Повечето от техниките са авторски модификации, улесняващи приложението в клинични условия и интегрирането им в цялостната кинезитерапевтична програма. Мобилизационните техники са разгледани по двигателни сегменти, като към всеки раздел се обсъжда ставната кинематика, характерното развитие на двигателния дефицит и подходящите техники при ограничаване на отделните движения.

-

 

Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО