Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Мануална мобилизация на периферните стави
 
Мануална мобилизация на периферните стави
Код: 2133MBPNSA12
Проф. д-р, 
Дата: 2009, Стр: 200, издателство НСА - ПРЕС, формат А4
 
Цена: 28,00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Този труд запълва една празнина в литературата на български език относно мануалната мобилизация на периферните стави. Изложението е подготвено на базата на сериозна литературна справка и личен клиничен опит.

В общата част е представена кинезиологичната обосновка на мобилизационното въздействие.
Представянето на кинезиологичните особености на конкретните стави, предхождащо описанието на съответните мобилизационни техники, дава възможност за адекватно осмисляне на последните.

Принципите за мануална мобилизация на периферните стави са представени като отворена система и творчески процес от страна на терапевта, без схематизиране и шаблонизиране на техниките.

Предлаганите техники за мануална мобилизация са рационални и практически приложими.
Практическата част е богато илюстрирана със собствен снимков материал. Повечето от техниките са авторски модификации, улесняващи приложението в клинични условия и интегрирането им в цялостната кинезитерапевтична програма. Мобилизационните техники са разгледани по двигателни сегменти, като към всеки раздел се обсъжда ставната кинематика, характерното развитие на двигателния дефицит и подходящите техники при ограничаване на отделните движения.