Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Мануална мобилизация на периферните стави
 
Мануална мобилизация на периферните стави
Код: 2133MBPNSA12
Проф. д-р, 
Дата: 2009, Стр: 200, издателство НСА - ПРЕС, формат А4
 
Цена: 28,00 лв.

Описание

Този труд запълва една празнина в литературата на български език относно мануалната мобилизация на периферните стави. Изложението е подготвено на базата на сериозна литературна справка и личен клиничен опит.

В общата част е представена кинезиологичната обосновка на мобилизационното въздействие.
Представянето на кинезиологичните особености на конкретните стави, предхождащо описанието на съответните мобилизационни техники, дава възможност за адекватно осмисляне на последните.

Принципите за мануална мобилизация на периферните стави са представени като отворена система и творчески процес от страна на терапевта, без схематизиране и шаблонизиране на техниките.

Предлаганите техники за мануална мобилизация са рационални и практически приложими.
Практическата част е богато илюстрирана със собствен снимков материал. Повечето от техниките са авторски модификации, улесняващи приложението в клинични условия и интегрирането им в цялостната кинезитерапевтична програма. Мобилизационните техники са разгледани по двигателни сегменти, като към всеки раздел се обсъжда ставната кинематика, характерното развитие на двигателния дефицит и подходящите техники при ограничаване на отделните движения.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.