Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Мануална мобилизация на периферните стави
 
Мануална мобилизация на периферните стави
Код: 2133MBPNSA12
Проф. д-р, 
Дата: 2009, Стр: 200, издателство НСА - ПРЕС, формат А4
 
Цена: 28,00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Този труд запълва една празнина в литературата на български език относно мануалната мобилизация на периферните стави. Изложението е подготвено на базата на сериозна литературна справка и личен клиничен опит.

В общата част е представена кинезиологичната обосновка на мобилизационното въздействие.
Представянето на кинезиологичните особености на конкретните стави, предхождащо описанието на съответните мобилизационни техники, дава възможност за адекватно осмисляне на последните.

Принципите за мануална мобилизация на периферните стави са представени като отворена система и творчески процес от страна на терапевта, без схематизиране и шаблонизиране на техниките.

Предлаганите техники за мануална мобилизация са рационални и практически приложими.
Практическата част е богато илюстрирана със собствен снимков материал. Повечето от техниките са авторски модификации, улесняващи приложението в клинични условия и интегрирането им в цялостната кинезитерапевтична програма. Мобилизационните техники са разгледани по двигателни сегменти, като към всеки раздел се обсъжда ставната кинематика, характерното развитие на двигателния дефицит и подходящите техники при ограничаване на отделните движения.