Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия
 

Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия

Код: 2134MBPNSA13
Автор: Проф. д-р, 
Издателство: НСА - ПРЕС
Година: 2002
Страници: 155 формат А4 

Цена: 32 лв.

 


Описание

Тази книга е първата по рода си в България. Тя има научно-приложен характер и отразява най-съвременните методи за функционална диагностика и кинезитерапия на най-често срещаните дискови, фасетни и постурални проблеми на гръбначния стълб. 

Включения материал надхвърля обема от знания необходими за бакалавърската степен на висше образование по специалност кинезитерапия и може да бъде използван от студенти изучаващи магистърската програма или докторанти. 

Книгата ще помогне и на всички здравни специалисти имащи отношение към лечението на функционалните проблеми на гръбначния стълб - както кинезитерапевти, така и лекари невролози, ортопеди и физиотерапевти. 

Книгата не е просто компилация от материя изложена в чужди източници, а е пречупена през терапевтичния поглед на автора, който е преценил критично стойността и необходимостта на включения материал. Направена е обширна литературна справка, отразен е личен лечебен опит. Безспорно това издание е съществен принос и тласък в развитието на кинезитерапевтичната наука у нас и то ще задоволи гладът от такава литература.
 
 

-

 

Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО