Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия
 
Гръбначен стълб- функционална диагностика и кинезитерапия
Код: 2134MBPNSA13
Проф. д-р, 
Дата: 2002, Стр: 155, издателство НСА - ПРЕС, формат А4
 
Цена: 32,00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Тази книга е първата по рода си в България. Тя има научно-приложен характер и отразява най-съвременните методи за функционална диагностика и кинезитерапия на най-често срещаните дискови, фасетни и постурални проблеми на гръбначния стълб.

Включения материал надхвърля обема от знания необходими за бакалавърската степен на висше образование по специалност кинезитерапия и може да бъде използван от студенти изучаващи магистърската програма или докторанти.

Книгата ще помогне и на всички здравни специалисти имащи отношение към лечението на функционалните проблеми на гръбначния стълб - както кинезитерапевти, така и лекари невролози, ортопеди и физиотерапевти.

Книгата не е просто компилация от материя изложена в чужди източници, а е пречупена през терапевтичния поглед на автора, който е преценил критично стойността и необходимостта на включения материал. Направена е обширна литературна справка, отразен е личен лечебен опит. Безспорно това издание е съществен принос и тласък в развитието на кинезитерапевтичната наука у нас и то ще задоволи гладът от такава литература.