Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб
 

Мобилизация на периферните стави и гръбначния стълб

Код: 84961_NSA_17
Автор: Проф.Николай Попов
Издателство: НСА - ПРЕС
Година: 2018
Страници: 254  формат А4

Цена: 38 лв.

 


Описание

Целта на книгата е да даде базови познаиия за прилагане на мануални мобилизации на периферните стави и гръбначния стълб.
Оформена е като практическо ръководство за студентите по кинезитерапия/физиотерапия при обучението по тази дисциплина.

Предоставя базовите теоретични познания, необходими за осмисляне на мястото и възможностите на техниките за ставна мобилизация в комплексната физиотерапевтична програма.