Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза
 

Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза

Код: 0516NUSMED01
Автор: Цветанка Петранова

Година: 2014
Страници: 155

Цена: 35 лв.

 


Съдържание

Съдържание
-- Предговор
-- Използвани съкращение
-- Значимост на проблема глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо 
---- Въведение
---- Обща характеристика на глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо 
---- История
-- Разпростронение и епидемиология на глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо и свързани с нея фрактури
-- Рискови фактори за глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо и фрактури. Индивидуално
---- предразположение
---- Рискови фактори за развитие на остеопороза
---- рискови фактори за фрактури
------ Костна минерална плътност
---- Индивидуално предразположение към глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо
-- Патогенеза
---- Механизъм на действие на ГК
---- Ефект на ГК върху ОБ и костното изграждане 
---- Ефект на ГК върху локални скелетни фактори 
---- Индиректни ефекти на ГК върху костния метабализъм
-------- Ефект на ГК върху калциотропните хормони - паратхормони, калцитонин и витамин D
-------- Ефект на ГК върху калциевата абсорбция и екскреция и фосфорната екскреция
-------- Ефект на ГК върху половите хормони
-------- Ефект на ГК върху растежния хормон
-------- Ефект на ГК върху мускулите
---- Патоморфология
---- Клинична картина
-- Диагноза
---- Анамнеза и физикално изследване
---- Лабораторни и инструментални изследвания
---- Оценка на костната минерална плътност
---- Оценка на прешлените фрактури 
-------- Конвенционално рентгеново изследвания
-------- Оценка на прешлените фрактури с DXA (vertebral fracture assessment) 
---- Оценка на костната микроархитектура
---- Оценка на фрактурния риск
-- Профилактика и лечение
---- Профилактика
---- Лечение
-------- Прием на калций и витамин D 
-------- Интервенция, одобрени за лечение на ГИО
------------- Бифосфати
------------- Паратхормон (пептиди на ПТХ) 
-------- Медикаменти за лучение на остеопороза
------------- Гонади хормон
------------- Селективни модулатори на естрогеновите рецептори
------------- Анаболни стероиди
------------- Калцитонин
------------- Флуоридни соли
------------- Пролия (денозумаб) 
------------- Стронциеви ранелат 
-------- Бъдещи терапевтични възможносни 
---- Симптоматично лечени при ГИО
-- Приложение № 1 
-- Приложение № 2 
-- Приложение № 3 

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО