Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо
 
Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза
Код: 0516NUSMED01
 
Цветанка Петранова
Страници: 155
Година на издаване: 2014
 
Цена: 35.00 лв..

Съдържание

Съдържание
-- Предговор
-- Използвани съкращение
-- Значимост на проблема глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо
---- Въведение
---- Обща характеристика на глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо
---- История
-- Разпростронение и епидемиология на глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо и свързани с нея фрактури
-- Рискови фактори за глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо и фрактури. Индивидуално
---- предразположение
---- Рискови фактори за развитие на остеопороза
---- рискови фактори за фрактури
------ Костна минерална плътност
---- Индивидуално предразположение към глюкокортикоид-индуцирана остеопорозо
-- Патогенеза
---- Механизъм на действие на ГК
---- Ефект на ГК върху ОБ и костното изграждане
---- Ефект на ГК върху локални скелетни фактори
---- Индиректни ефекти на ГК върху костния метабализъм
-------- Ефект на ГК върху калциотропните хормони - паратхормони, калцитонин и витамин D
-------- Ефект на ГК върху калциевата абсорбция и екскреция и фосфорната екскреция
-------- Ефект на ГК върху половите хормони
-------- Ефект на ГК върху растежния хормон
-------- Ефект на ГК върху мускулите
---- Патоморфология
---- Клинична картина
-- Диагноза
---- Анамнеза и физикално изследване
---- Лабораторни и инструментални изследвания
---- Оценка на костната минерална плътност
---- Оценка на прешлените фрактури
-------- Конвенционално рентгеново изследвания
-------- Оценка на прешлените фрактури с DXA (vertebral fracture assessment)
---- Оценка на костната микроархитектура
---- Оценка на фрактурния риск
-- Профилактика и лечение
---- Профилактика
---- Лечение
-------- Прием на калций и витамин D
-------- Интервенция, одобрени за лечение на ГИО
------------- Бифосфати
------------- Паратхормон (пептиди на ПТХ)
-------- Медикаменти за лучение на остеопороза
------------- Гонади хормон
------------- Селективни модулатори на естрогеновите рецептори
------------- Анаболни стероиди
------------- Калцитонин
------------- Флуоридни соли
------------- Пролия (денозумаб)
------------- Стронциеви ранелат
-------- Бъдещи терапевтични възможносни
---- Симптоматично лечени при ГИО
-- Приложение № 1
-- Приложение № 2
-- Приложение № 3

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.