Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
Лечебна езда
Код: 2309MEDNEZ01
Автор: Проф. Незабравка Генчева
Дата на издаване: 2007, Страници: 156
 
Цена:17,00 лв.

Анотация

Книгата е предназначена за специалисти: треньори и инструктори по конен спорт, лекари, кинезитерапевти, Рехабилитатори, студенти по кинезитерапия и рехабилитация, психолози, логопеди, занимаващи се и прилагащи методите на лечебна езда при хора с увреждания, както и за доброволците, които участват пряко като помощници в заниманията по терапевтична езда или хипптерапия.

Съдържание

-- Предговор
-- Въведение
-- I
-- Кратка история на развитието на ездата като лечебно средство
-- Развитието на лечебната езда в България
-- Същност на Хиппотерапията, лечебно-педагогическата и спортно-рекреативната езда
-- Характеристики на движението на конския ход, имащи значение за избора на вида лечебна езда
-- Въздействие на лечебната езда при различни двигателни увреждания
-- Значение на терапевтичната езда като фактор за развитие на психичните процеси при хора с интелектуален дефицит
-- Обобщение за противопоказания за приложение на лечебна езда
-- Показания и противопоказания за приложение на лечебна езда
-- Основни принципи и критерии за прилагане на пиппотерапия и лечебно-педагогическата езда
-- Екип, осъществяващи заниманията по хиппотерапия и лечебно-педагогическата (терапевтична) езда
-- Изискванията към конете, включени в заниманията по лечебна езда
-- Натоварване на конете
-- Подготовка на коня за лечебна езда
-- Начин на водене на коня по време на занимание по хиппотерапия
-- Обучение в качване и слизане от коня
-- Оборудване за лечебна езда
-- Специализирани тестове за оценка ефективността на хиппотерапията и лечебно-педагогическата езда
-- II
-- Практически насоки на прилагане на хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при някои по-често срещани заболявания
1. Хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при ДЦП и други церебрални увреди
2. Хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при аутизъм
3. Хиппотерапия при мултиплена склероза (MS)
4. Хиппотерапия при прогресивна мускулна дистрофия
5. Хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при умствено изоставане и Синдром на Даун
6. Лечебно-педагогическата езда при хора с нарушено зрение
7. Хиппотерапия при Spina bifida
8-- Хиппотерапия, лечебно-педагогическата езда и спорт при невротравматични заболявания
9. Хиппотерапия при нарушена стойка и сколиоза
10. Лечебно-педагогическата езда при забавено психическо развитие и някои психически разстройства
11. Приложение на лечебно-педагогическата езда при деца с отклониние в поведението (девиантно поведение)
-- Заключение
Приложение

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.