- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Лечебна езда
 

Лечебна езда

Код: 2309MEDNEZ01
Автор: Проф. Незабравка Генчева

Година: 2007
Страници: 156

Цена: 17 лв.

 


Описание

Книгата е предназначена за специалисти: треньори и инструктори по конен спорт, лекари, кинезитерапевти, Рехабилитатори, студенти по кинезитерапия и рехабилитация, психолози, логопеди, занимаващи се и прилагащи методите на лечебна езда при хора с увреждания, както и за доброволците, които участват пряко като помощници в заниманията по терапевтична езда или хипптерапия.
 

Съдържание

-- Предговор
-- Въведение
-- 
-- Кратка история на развитието на ездата като лечебно средство 
-- Развитието на лечебната езда в България
-- Същност на Хиппотерапията, лечебно-педагогическата и спортно-рекреативната езда
-- Характеристики на движението на конския ход, имащи значение за избора на вида лечебна езда
-- Въздействие на лечебната езда при различни двигателни увреждания
-- Значение на терапевтичната езда като фактор за развитие на психичните процеси при хора с интелектуален дефицит
-- Обобщение за противопоказания за приложение на лечебна езда
-- Показания и противопоказания за приложение на лечебна езда
-- Основни принципи и критерии за прилагане на пиппотерапия и лечебно-педагогическата езда 
-- Екип, осъществяващи заниманията по хиппотерапия и лечебно-педагогическата (терапевтична) езда 
-- Изискванията към конете, включени в заниманията по лечебна езда
-- Натоварване на конете
-- Подготовка на коня за лечебна езда
-- Начин на водене на коня по време на занимание по хиппотерапия
-- Обучение в качване и слизане от коня
-- Оборудване за лечебна езда
-- Специализирани тестове за оценка ефективността на хиппотерапията и лечебно-педагогическата езда
-- II
-- Практически насоки на прилагане на хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при някои по-често срещани заболявания
1. Хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при ДЦП и други церебрални увреди
2. Хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при аутизъм
3. Хиппотерапия при мултиплена склероза (MS) 
4. Хиппотерапия при прогресивна мускулна дистрофия
5. Хиппотерапия и лечебно-педагогическата езда при умствено изоставане и Синдром на Даун
6. Лечебно-педагогическата езда при хора с нарушено зрение
7. Хиппотерапия при Spina bifida
8-- Хиппотерапия, лечебно-педагогическата езда и спорт при невротравматични заболявания
9. Хиппотерапия при нарушена стойка и сколиоза
10. Лечебно-педагогическата езда при забавено психическо развитие и някои психически разстройства
11. Приложение на лечебно-педагогическата езда при деца с отклониние в поведението (девиантно поведение) 
-- Заключение
Приложение
Неврология, неврологични забалявания
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО