Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Кинезитерапия при при някои по-често срещани хирургични заболявания
 
Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания
Код: 2311MEDNEZ03
Автор: Проф. Незабравка Генчева
Дата на издаване: 2015, Страници: 186
 
Цена:25,00 лв.

Анотация

Учебникът е съставен съобразно учебната програма на задължителната дисциплина "Кинезитерапия в хирургия" от учебния план на студентите от специалнаост "Кинезитерария" н НСА "В. Леевски".

Целта на обучението е студентите да получат основни познания и умения за използването на кинезитерапевтични средства при някои по-често срещани хирургични заболявания. Представени са различни методи на кинезитерария и тахното приложение в коремната, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.

Компентенциите, които трябва да придобият бъдещите специалисти по кинезитерария са свързани със знания за функционалната диагностика и клинични изяви при хирургични заболявания и състояния, както и различни кинезитерапевтични подходи, за по-бързото отстраняване на оперативните последици върху организма на чавека и възвръщане на неговата работоспособност и дееспособност.

Съдържание

-- Същност на хирургията. Кратка история
-- Значение на кинезитерапията при хирургичните заболявания
-- Особености на кинезитерапията през отделните периоди при хирургичните заболявания
-- Кинезитерапия при лечение на рани
-- Кинезитерапия при термична травма
-- Кинезитерапия в гръдна хирургия
-- Кинезитерапия при операции на сърцето
-- Кинезитерапия при сърдечни трансплантации
-- Кинезитерапия при хирургични заболявания на органите в коремната кухина

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.