Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания
 

Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания

Код: 2311MEDNEZ03
Автор: Проф. Незабравка Генчева

Година: 2015
Страници: 186

Цена: 25 лв.

 


Описание

Учебникът е съставен съобразно учебната програма на задължителната дисциплина "Кинезитерапия в хирургия" от учебния план на студентите от специалнаост "Кинезитерария" н НСА "В. Леевски".

Целта на обучението е студентите да получат основни познания и умения за използването на кинезитерапевтични средства при някои по-често срещани хирургични заболявания. Представени са различни методи на кинезитерария и тахното приложение в коремната, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.

Компентенциите, които трябва да придобият бъдещите специалисти по кинезитерария са свързани със знания за функционалната диагностика и клинични изяви при хирургични заболявания и състояния, както и различни кинезитерапевтични подходи, за по-бързото отстраняване на оперативните последици върху организма на чавека и възвръщане на неговата работоспособност и дееспособност.
 

Съдържание

-- Същност на хирургията. Кратка история 
-- Значение на кинезитерапията при хирургичните заболявания
-- Особености на кинезитерапията през отделните периоди при хирургичните заболявания
-- Кинезитерапия при лечение на рани 
-- Кинезитерапия при термична травма
-- Кинезитерапия в гръдна хирургия
-- Кинезитерапия при операции на сърцето 
-- Кинезитерапия при сърдечни трансплантации
-- Кинезитерапия при хирургични заболявания на органите в коремната кухин
Неврология, неврологични забалявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО