Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Fit-Ball и кинезитерапия
 

Fit-Ball и кинезитерапия

Код: 2351MEDNEZ05
Автор: Проф. Незабравка Генчева

Година: 2003
Страници: 64

Цена: 9 лв.

 


Описание

В ръководството са представени най-общите насоки за използване на FIT-BALL гимнастика в кинзитерапия.

Упражненията мжгат да бъдат включени в комплексите по кинзитерапия зо профилактика и лечение на различни неврологични, обменни, ортопедични и травматологични заболявания при възрастни пациенти и деца.

При тяхното лечение целим подобряване на равновесието, координация