Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Физиология на човека с физиология на спорта, I част  
Физиология на човека с физиология на спорта - част 1 + Тълковен речник по физиология на спорта
Код: 07527_NVZ02
проф. дпн Доротеа Стефанова, проф. дмн Елена Киселкова, проф. дпн. Константин Бичев, проф. д-р Вельо Гаврийски, Стр. 194, Дата: 2014, Издателство Нови знания
 
Цена: 16 лв.

Описание

Учебникът е предназначен студентите от Национална спортна академия, както и за студенти от други специалности, в които е заложена дисциплината Физиология на човека.

Подготовката на бъдещите учители по физическо възпитание и треньорите по вид спорт е по-специфична от тази на другите преподаватели. Поради тази причина настоящият учебник е написан в съответствие със спецификата на обучението по физиология в НСА.

В материала са дадени основните физиологични понятия; описана е същността на физиологичните функции. Тази част на учебника отделя внимание на въпросите на неврофизиологията и невромускулната физиология. Сравняването на физиологично и патологично е сведено до минимум.

Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2016/2017 г.

Съдържание

Увод

 • Обща характеристика
 • Основни физиологични понятия
 • Регулация на физиологичните функции
  • Хомеостатична регулация
  • Адаптивна регулация
 • Дразнимост, възбудимост, възбуждане
  • Мембранна теория за същността на възбудния процес
Общ преглед на физиологията на нервната система
 • Общи структурни и функционални особености
  • Значение на нервното задържане
 • Структура на нервната система
 • Основни функции на нервната система
  • Функции на аферентната система
  • Функции на еферентните системи
  • Асоциативни функции на централната нервна система
 • Рефлекси
  • Безусловни (вродени) рефлекси
  • Условни (придобити) рефлекси
  • Координация на рефлексите
Сетивни (аферентни) функции на нервната система
 • Общи сведения
  • Рецептори
  • Сетивни центрове
 • Кожна сетивна система
  • Структура
  • Видове кожна сетивност
 • Обонятелна и вкусова сетивна система
  • Обонятелна сетивна система
  • Вкусова сетивна система
 • Проприоцептивна сетивна система
  • Структура
 • Вестибуларна сетивна система
  • Структура
  • Механизъм на вестибуларна рецепция
  • Вестибуларни рефлекси и реакции
 • Слухова сетивна система
  • Структура
  • Механизъм на възприемане на звука
  • Свойства на слуховата рецепция
  • Глас и говор
 • Зрителна сетивна система
  • Структура
  • Оптични функции
  • Рецепторни функции
  • Пространствено зрение
  • Сетивни системи и двигателна дейност
 • Висцерална сетивна система
 • Обща сетивност.Видове
Нервно-мускулна физиология
 • Физиология на нервите
  • Структура на нервите
  • Свойства на нервите
  • Обмяна на веществата и умора на нерва
  • Предаване на възбуждането от нерва на мускула – нервно-мускулен синапс
 • Физиология на мускулите
  • Филогенетично развитие и видове мускулна тъкан
  • Напречно набраздена мускулна тъкан
  • Гладка мускулна тъкан
Двигателни (моторни) функции на нервната система
 • Гръбначно мозъчни (спинални) моторни функции
  • Функционална морфология
  • Гръбначномозъчни моторни функции
  • Спинални двигателни програми
 • Супраспинален (надгръбначномозъчен) моторен контрол
  • Моторни функции на мозъчния ствол
  • Тонични рефлекси
  • Общ преглед на моторните функции на мозъчния ствол
 • Моторни функции на малкия мозък
  • Функционална морфология
  • Основни функции
  • Малък мозък и вестибуларна система
  • Общ преглед на моторните функции на малкия мозък
 • Моторни функции на базалните ганглии
  • Функционална морфология
  • Основни функции
 • Ретикуларна формация
  • Функционална морфология
  • Функции на ретикуларната формация
 • Функционална морфология на мозъчната кора
  • Функционална морфология
  • Съвместни моторни функции на базалните ганглии и сензомоторната кора
  • Общ преглед на моторните функции на базалните ганглии на мозъчната кора
Интегративни (висши) функции на мозъчната кора
 • Условни рефлекси
  • Методика на създаване на условните рефлекси
  • Нервни механизми за създаване на условни рефлекси
 • Електрофизиологични корелати на мозъчната корова активност
 • Периодичност на физиологичните функции. Биоритми
  • Състояния на бодрост и сън
 • Съзнание и говор
  • Говорни (словесни, вербални) функции
 • Заучаване и памет
  • Заучаване
  • Памет
 • Функции на челните дялове на мозъчната кора
 • Лимбична система
Функции на вегетативната (автономна) нервна система
 • Функционална морфология
 • Функции на вегетативната нервна система
  • Функции на симпатиковата нервна система
  • Функции на парасимпатиковата система
 • Особености на вегетативните функции
 • Висши вегетативни центрове. Функции на хипоталмуса

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.