Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
 

Автоимунни енцефалити и енцефалопатии

Код: 63200_ONK69
Автор: Д-р Филип Алексиев
 Издателство:.Арбилис
Година: 2017
Страници: 106

Цена: 10 лв.

 


Съдържание

-- Речник на най-често използваните съкращения
-- Увод 
-- Раздел Първи
---- Автоимунни енцефалити - обща част 
-- Раздел Втори 
---- Автоимунни енцефалити, асоцирани с антитела срещу повърхностни антигени 
---- Автоимунни енцефалити, свързани с нарушение в комплекса на волтажно - зависимите калиеви канали 
---- Анти GABA рецепторни енцефалити
---- Анти AMPA рецепторен енцефалит
---- Други автоимунни енцефалити, свързани с антитела срещу повърхностни антигени 
-- Раздел Трети
---- Автоимунни енцефалити, асоцирани с антитела срещу бетаклетъчни антигени 
---- Други енцефалити, асоцирани с антитела срещу бетаклетъчни антигени

 

--

 
Биохимия, патобиохимия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО