Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст
 
Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
Код: 63201_ONK70
Детелина Луканова , Дата: 2017, 222 стр., твърда корица
Цена: 24,00 лв.

Съдържание

Увод
Класификация на атеросклеротичните лезии
1. Хистологична класификацияна атеросклеротичните лезии
2. Тромботични усложненния на атеросклерозата
3. "Стабилни" срещу "нестабилни" плаки
4. Прогресия и регресия на атеросклеротичната плака
5. Каротидна атеросклероза
6. Клинични образни изследвания на атеросклерозата
Образни изследвания на каротидната атеросклероза
1. Мозъчно-съдова болест
2. Методи за диагностика на каротидната атеросклероза
3. Нови образни техники за изследване на морфологията на нестабилната атеросклеротичната плака и циркулиращи биомаркери
4. Съвременен поглед върху решените и нерешените проблеми в диагностиката и лечението на атерокраниалните каротидни стенози
Възможностите на неинвазивните образни изследвания за диагностика на нестабилната каротидна плака
1. Изследвания
2. Резултати
3. Обсъждане
4. заключение
Евективни скринингови стратегии за превенция на мозъчно-съдова болест
1. Терапевтични възможности
2. Индикации за образно изследване на каротидната буфуркация
3. Ефективнаст на ултразвуковия скрининг
Оптимална медикаментозна терапия при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
1. Доколко актуални са клиничните ръководства за лечение на екстракраниални каротидни стенози
2. Медикаментозната терапияна екстракраниални каротидни стенози
3. Оптимална медикаментозна терапия и каротидна ендартеректомия
4. Оптимална медикаментозна терапия и каротидно стентиране
Съвременно лечение на екстракраниалните каротидни стенози - медикаментозната терапия на, хирургия или стентиране?
1. Подобрената медикаментозната терапияна и мястото й в лечението на каротидната болест
2. Настоящи и бъдещи проучвания върху каротидни стенози
3. откриване на "високорисковия" пациент с асимптоматична каротидна стеноза
4. Съвременно състояние на реваскулиризациите, подобряващо изхода от тях.
5. Заключение и препоръки за клиничната пракгика

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.