Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Кохлеарната имплантация в детска възраст
 
Кохлеарната имплантация в детска възраст
Код: 0513PARMED02
Автори: Д-р Неда Балканска
Дата на издаване: 2009
Страници: 374
Издателство: Парадигма
 
Цена:20,00 лв.

Анотация

ПЪРВА ГЛАВА
Кохлеарната имплантация - традиции,
приложение, съвременни технологии
Исторически данни за КИ - начало и развитие
Устройство и функции на кохлеарния имплант
Технологична характеристика на устройствата
Състав и функции на екипа за КИ

ВТОРА ГЛАВА
Предоперативен период
Подбор на пациентите за КИ
Компоненти на клиничната програма
Изследвания в предоперативния период
Предоперативна рехабилитация
Приложение на арт-психотерапевтични методи при консултирането на детето и семейството

ТРЕТА ГЛАВА
Оперативен период
Подготовка за операцията
Програмиране на речевия процесор
Поддръжка на кохлеарния имплант

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Постоперативен период
Принципи на постоперативната терапия
Съдържание на слухово-вербалната рехабилитация
Постоперативна рехабилитация при деца
на превербално равнище на развитие
Постоперативна рехабилитация при деца
на междинен етап от езиковото развитие
Постоперативна рехабилитация при деца
на функционално равнище от езиковото развитие
Следоперативна рехабилитация при деца
от училищна възраст
Терапевтични процедури при подрастващи

ПЕТА ГЛАВА
Резултати от кохлеарната имплантация
в детска възраст
Оценка на прогреса при деца с КИС
Резултати от КИ при деца на превербален етап
на развитие
Резултати от КИ при деца', имплантирани
на 3-5-годишна възраст
Резултати от КИ при деца, имплантирани
на 5-8-годишна възраст
Резултати от КИ при деца, имплантирани
след 8-годишна възраст
Резултати от КИ при деца със съпътстващи проблеми
Развитие на слуховото възприятие,
езика и речта при деца с КИС

ШЕСТА ГЛАВА
Избор на образователна среда за децата с КИС
Модели на обучение. Основни критерии
при избора на образователна среда
Оптимизиране на общообразователната среда
при интегрирането на дете с КИС
Адаптиране на педагогическия подход
на масовите учители към потребностите на децата с КИ(
Позитивни модели на поведение за децата с КИС
и чуващите ученици в общообразователната среда

СЕДМА ГЛАВА
Дискусионно-етични аспекти на кохлеарната имплантация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.